U kojim sve sferama finansijski direktor treba da bude uključen radi snažnije otpornosti kompanije? 

UFDS blog 20.6

Značajne prepreke se i dalje postavljaju pred finansijskim direktorima malih preduzeća i njihovih unutrašnjih organizacija. U najboljim vremenima, mala i srednja preduzeća posluju u okviru ograničenih budžeta, i često se bore da uravnoteže novčane tokove. Sada, problemi u lancu snabdevanja, inflatorni pritisci i izazovi sa random snagom čine vremena još težim.

Ali, možda izvikano zvuči, ali izazov i prilika idu ruku pod ruku. Kao finansijski direktori, poznati smo po našoj sposobnosti da analiziramo složena poslovna pitanja, rešavamo probleme, razmišljamo strateški i dajemo rezultate. Koristeći ove veštine i naš pogled na „širu sliku“, možemo takođe podržati i partnere u njihovom donošenju odluka.

Biti otporan znači biti u stanju brzog oporavka ili brzog prilagođavanja poteškoćama ili promeni. Tokom prvog talasa COVID-19, većina organizacija je bila otporna i brzo je prebacila svoje timove na daljinu. Od tada, dugotrajna pandemija i pogoršani ekonomski uslovi učinili su svoje. Uprkos tome, neka mala i srednja preduzeća su uspela da ostanu održiva, pa čak i da napreduju, uprkos svim neizvesnostima i negativnim trendovima.

Iako ne postoji standardizovana formula, istinski otporne kompanije su pokazale vizionarsko liderstvo, poslovni fokus i kulturu usmerenu na ljude. A prema novom izveštaju Instituta menadžerskih računovođa (IMA) „Uspeti usred promena: Vodič za otpornost malih preduzeća“, ovi elementi otpornosti su upravo i ključni za uspeh svake organizacije.

Pored liderstva koje bi trebalo da sledi viziju i misiju kompanije, veoma otporne kompanije treba da preispitaju svaki aspekt svog poslovanja, uključujući sledećih šest ključnih oblasti:

  • Odnosi sa klijentima. Morate da poznajete svoje klijente da biste zadovoljili njihove potrebe i da se prilagođavate kako se njihove potrebe menjaju. Ali izgradnja značajnih odnosa zasnovanih na poverenju postala je teža usred svih ovih globalnih dešavanja. Razmotrite davanje prioriteta klijentima i dodeljivanje menadžera za odnose svakom od njih koji se smatraju visokim prioritetom.

  • Ponuda proizvoda. Analizirajte poslovne linije i specifične proizvode da biste odredili profitabilnost, identifikujući koje da promovišete, a koje “liferujete”. Iskoristite analizu troškova i benčmarking kako biste osigurali da proizvodi imaju odgovarajuću cenu. I sprovedite istraživanje da biste utvrdili šta tržište traži u odnosu na vašu trenutnu ponudu.

  • Organizaciona struktura. Da li je vaša organizacija „prikladna za svrhu“ zasnovana na trenutnoj viziji i strateškom planu? Kada pravite veliku promenu u strategiji, razmislite o stvaranju novog odeljenja koji direktno izveštava generalnog direktora, što označava važnost promene.

  • Izveštavanje o učinku/performansu. Da bi donosio informisane odluke u vezi sa zalihama, poslovnim troškovima, zapošljavanjem, kapitalnim investicijama i drugim oblastima, menadžmentu je potreban jasan uvid u finansijski učinak. Čak i ako je vaše izveštavanje blagovremeno i tačno, da li pružate pravi uvid i analizu za vođenje poslovanja? Na primer, ako ste se nedavno proširili u više država, da li pružate analizu po zemlji ili regionu? Ili još uvek postavljate budžete i predstavljate rezultate u totalu?

  • Upravljanje talentima. Identifikujte nedostatke, obezbedite odgovarajuću obuku i angažujte nove resurse, ako je potrebno. I iskoristite krizne periode da preispitate osoblje. Možda, na primer, postoje prednosti u angažovanju spoljnih saradnika IT službe za pomoć i srodnih aktivnosti u odnosu na zatrpavanje inhaus IT menadžera.

Iako je kliše reći da su ljudi naš najveći resurs, to je takođe istina. Uz to, kako biste opisali svoju trenutnu kulturu? Da li je usredsređena na ljude? Kako se promenila, na dobro ili na loše, tokom poslednjih nekoliko godina? Ponovo se povežite sa zaposlenima, bilo da su ponovo u kancelariji, hibridni ili još uvek potpuno u kući. Ideja „porodičnog” okruženja može biti konkurentna prednost za manje kompanije. Pored toga, negujte kulturu učenja, podstičući svoj tim da deli nove ideje, nauči nove veštine i stekne nova iskustva, uz podrazumevano održavanje odgovornosti.

Scroll to Top