Trećina zaposlenih finansijskih direktora u SAD tokom 2022. prvi put stupaju na tu funkciju – šta nam to govori?

UFDS 19.9

Trećinu pozicija finansijskih direktora (33%) izabranih ove godine popunili su kandidati koji se prvi put aplicirali za ovu poziciju, pokazala je Studija kretanja finansijskog direktora iz kompanije Coven Partners. Prema rečima predsednika kompanije Coven Partners Šona Kola, ova grupa finansijskih direktora međusobno imaju relativno slično radno iskustvo.

Odlučujući faktor je FP&A (finansijsko planiranje i analiza), poslovna analitika i poslovna inteligencija, to je savremeni finansijski direktor“, rekao je Kol. Prema njegovim rečima, iskustvo u budžetiranju, predviđanju i analizi može da izdvoji kandidata od drugih, odvajajući njihovo iskustvo od drugog kandidata koji može imati više iskustva ili akademska dostignuća.

Iako nije odbacio ideju da je visoko obrazovanje osnovni deo iskustva i veština finansijskog direktora, Kol je primetio da skupe MBA diplome ne ubiru prednosti koje su imale za kandidate u prošlosti. „Mislim da master pomaže i nikome ne bih rekao da ga ne dobije, ali mislim da vidimo trendove koji pokazuju da master nema vrednost koju je nekad imao.”

Iako je u studiji navedeno da je manje od trećine finansijskih direktora koji prvi put rade bili CPA (ovlašćene računovođe), Kol veruje da ova vrsta iskustva – uprkos tome što je na silaznoj putanji među finansijskim direktorima prvi put od 2014. – još uvek može da znači kada je u pitanju sposobnost da obavljaju svoj posao. „CPA je definitivno i dalje bonus jer oni znaju odakle dolaze brojevi i razumeju kako se brojevi stvaraju“, rekao je Kol.

Dok se posedovanje CPA ili mastera kod novih finansijskih direktora smanjuje, prema podacima iz studije, istraživanje pokazuje da je broj novih finansijskih direktora koji su imali i CPA i master 2022. bio 9%, što je pad sa 10,4% godišnje lane.

Uprkos smanjenju broja finansijskih direktora koji su prvi put bili CPA ili imaju master zvanje, ovi akreditivi su igrali ključnu ulogu u procesu zapošljavanja.

Takođe je u porastu zapošljavanje ženskih finansijskih direktora u javnim preduzećima. Podaci pokazuju da su 36% finansijskih direktora koje su ove godine dovele kompanije sa liste Fortune 500 bile žene. Prema studiji, ovi brojevi mogu ukazivati na stalni porast zastupljenosti žena među direktorima finansija.

Iako studija nije pominjala raspon godina finansijskih direktora koji prvi put rade, Kol je jasno stavio do znanja da se uz odgovarajuću kombinaciju iskustva i obrazovanja, karijera od početnog nivoa do finansijskog direktora može postići u razumnom vremenskom okviru karijere.

Mislim da ako neko traži brzinu do puta do finansijskog direktora, cenim da do pozicije u privatnoj kompaniji, imajući odgovarajuću i iskustvo (FP&A), možete biti finansijski direktor u roku od osam do deset godina“, rekao je Kol.

Scroll to Top