Teme nad kojima finansijski eksperti treba da se zamisle u trećem kvartalu 2023. godine

UFDS 11.7

Kako finansijski direktori i njihovi timovi ulaze u poslednju fazu leta, misli o budućnosti finansija i računovodstva nastavljaju da se roje. Kako su finansijski timovi nastavili da prijavljuju probleme u zapošljavanju i zadržavanju vrhunskih talenata, zaposleni, posebno oni dobri, svesni su potražnje tržišta za njihovim radom. Ovo, u kombinaciji sa zahtevima radnika za tehnologijom, autonomijom i solidnom ravnotežom između posla i privatnog života, ukazuje da finansijski direktori i njihove kolege lideri traže nove načine da zadovolje i motivišu svoje finansijske timove.

Veštačka inteligencija – Zaposleni u finansijskim timovima, baš kao i svi ostali, zainteresovani su za uticaj veštačke inteligencije na njihov rad. Transparentnost u ovom procesu ne samo da će podići motivaciju, već će stvoriti okruženje za učenje koje može proizvesti ideje za slučajeve upotrebe na mestima kojih izvršno rukovodstvo nije svesno.

Dokvalifikacija – U nedavnim događajima iu razgovorima sa finansijskim direktorima, preovladavala je želja da mnogi zaposleni steknu više veština. Kompanije koje zaposlenima pružaju načine da uče i praktikuju nove veštine mogu značajno uticati na to kako njihovi zaposleni vide kompaniju i njeno rukovodstvo. Kompanija koja ulaže ili pruža mogućnosti zaposlenima da unaprede svoje veštine može da zavredi više poštovanja i lojalnosti od svojih zaposlenih, u odnosu na one koji to ne čine. Te prilike mogu pomoći zaposlenima da osete da njihov poslodavac sa njima vidi dugoročnu budućnost. Oni takođe mogu omogućiti organizacijama da druge zaposlene treniraju veštinama koje će biti od koristi kompaniji.

Balans između privatnog i poslovnog života – Zaposlene, posebno one sa mladim porodicama, treba podsticati da uživaju u letu. Fenomene poput dužih vikenda ili povremeni raniji završetak dana mogu “isplatiti dividend” u motivaciji i dobrobiti zaposlenih. U ovo doba godine, oni sa malo sporijim ritmom će se verovatno ionako opustiti, pa je dobra ideja da onim zaposlenima koji se možda iscrpe daju podsticaj da napune baterije.

Kultura na random mestu – Ulaganje u događaje i druge inicijative zaposlenih trebalo bi da se vrši samo ako oni značajno utiču na atmosferu na radnom mestu. Kompanije treba da se zalažu za pozitivnu kulturu koja daje prednost produktivnom radnom okruženju nad svim ostalim. Organizacije koje smatraju da je kultura kompanije besplatna kafa, stolovi za stoni tenis i besplatne grickalice, pa, trebalo bi da preispitaju svoj pristup u drugoj polovini ove godine. 
Ažuriranje propisa – Finansijski timovi, slično kao i njihovi direktori, svesni su mogućnosti brze promene regulatornog okruženja. Finansijske timove treba podsticati da prate propise u oblastima kao što su ESG i možda AI. Na rukovodstvu je da obezbedi okruženje i alate neophodne za podizanje svesti. To može biti odličan način da se izbegnu glavobolje ako se novi zahtevi za usklađenost moraju ispuniti relativno brzo.

Scroll to Top