Sve o energiji: tranzicija, cene, kriza

High voltage post or High voltage tower

Da li je klupko inflacije i krize krenulo da se odmotava, počevši od osnovnog – energenata? Širom Evrope, kao i kod nas, cene primetno rastu, gotovo svakodnevno. Evropski zvaničnici najavljuju ozbiljna poskupljenja, a nevladine organizacije upozoravaju da će sve to imati velike posledice po svako domaćinstvo, a posebno ugrožene slojeve društva…

Tema koja puni novinske stupce, ali najviše pokreće zabrinutost svakog od nas. I to je tema o kojoj će pričati eminentni predavači sa članovima Udruženja finansijskih direktora Srbije kroz redovni mesečni sastanak koji će se održati 21.10.2021 godine od 17:30h, putem aplikacije Zoom.

  • Šta je pokrenulo nagli skok cena energenata?
  • Koje su komponente koje utiču na formiranje cena?
  • Kako će teći energetska tranzicija u Srbiji?

Tema sastanka: Energetska tranzicija i energetska kriza u Evropi

Predavači: Dušan Stanar, Menadžer za Strategiju NIS a.d. i Veljko Ćuk, Power Trading NIS a.d.

Scroll to Top