Stoicizam za bolji i ispunjeniji život

DSC_7118 CFO Predavanje Aleksandar Nedeljkovic

U utorak, 23. januara 2024. godine održan je nešto drugačiji mesečni sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije sa Aleksandrom Nedeljkovićem iz kompanije Mainstream koji je sa članovima Udruženja podelio svoje iskustvo sa praktikovanjem stoicizma i u poslovnom i u privatnom životu.

Od davnina ljudi su se susretali sa raznim izazovima i tražili svoj put ka boljem i ispunjenijem životu.300 godina pre naše ere filozof Zenon osniva novi filozofski pravac, stoicizam, koji se bavi pitanjima vrline, sreće i načina ispravnog života u skladu sa prirodom. Stoicizam narednih 500 godina biva jedan od ključnih filozofskih pravaca tog vremena koji su prvo u Grčkoj, a pa potom i u Antičkom Rimu, praktikovali pripadnici različitih društvenih slojeva – od robova do imperatora. Nakon jednog od poslednjih velikih stoičkih mislilaca, rimskog imperatora Marka Aurelija, stoicizam polako pada u zaborav i biva zamenjen novim filozofskim pravcima.

Ipak, 2 milenijuma kasnije, ideje na kojima počiva filozofija stoicizma u novom dobu postaju aktuelnije nego ikada i mnogi svetski lideri iz oblasti politike, biznisa, preduzetništva i ostalih sfera, počinju da ih usvajaju kao osnovni pristup filozofiji života.

Zašto je to tako, sa članovima Udruženja je podelio Aleksandar Nedeljković koji se u svom poslovnom i privatnom životu trudi da živi u skladu sa stoičkim principima i kroz njih vodi bolji i ispunjeniji život. Aleksandar je podelio izazove sa kojima se on susreo u prihvatanju ideja i principa stocizma, njegove dileme i načine tumačenja i sa članovima Udruženja diskutovao o otvorenim pitanjima, životnoj motivaciji i kako prevazići izazove koji nam se nalaze na životnom putu i na poslovnom i na privatnom.

Scroll to Top