Šta dobijamo kada na odgovarajući način iskomuniciramo otkaz?

UFDS 13.3

Pomisao na otpuštanja stvara anksioznost i nelagud kako među šefovima, tako i među redovnim zaposlenima. Ali pravilno saopštevanje vesti sa kolegama može zapravo da doprinese izgradnji poverenja u vašu organizaciju, njeno rukovodstvo i odluke koje donose.

Otpuštanja možda imaju najviše ličnog uticaja i zahtevaju najteže odluke za rukovodioce. Oni ne uključuju samo uspeh poslovanja, već i živote i sredstva za život drugih ljudskih bića.

Važan je način na koji finansijski direktori saopštavaju ove značajne promene – to će oblikovati obrazloženje i ton koji će kompanija kao celina koristiti da deli poruku, kako interno tako i eksterno.

Kada saznate da će verovatno doći do otpuštanja, prvi korak je da uspostavite plan za razmenu poruka o smanjenju radne snage. Bolja opcija je da napravite taj plan odmah. Izgradnja vašeg plana pre teških vremena omogućava vam da utvrdite koju publiku – kako unutar, tako i van kompanije – treba da dosegnete i kako planirate da doprete do njih.

Pošto je poverenje izgrađeno na čvrstom temelju empatije, uvek imajte na umu da se otpuštanja ne dešavaju samo kompaniji; dešavaju se i ljudima. Jedna od najboljih stvari koje finansijski direktori uključeni u smanjenje radne snage mogu da urade jeste da pokažu empatiju, razumevanje i istinsku brigu za dobrobit onih koji su pogođeni. Zapamtite da je otpuštanje veoma lični događaj za zaposlenog, a njegovo prepoznavanje kao takvog će pomoći da se prenese da je odluka o otpuštanju bila teška.

Često sledeće što će zaposleni pitati jeste razlog za otpuštanja i da li su ona bila neophodna. Svi zaposleni zaslužuju da znaju zašto je doneta odluka. Finansijski direktor (i CEO, naravno) treba da budu spremni da objasne konkretan razlog za otpuštanje zaposlenih. Da li se kompanija previse “ukrupnila” i to više ne moze finansijski da podrži? Da li postoje eksterne ekonomske prilike koje rukovodstvo nije uzelo u obzir?

Otvoreno podelite korake koji su već preduzeti u pokušaju da se izbegne otpuštanje. Pored toga, rukovodstvo bi trebalo da pri sebi ima odluku o otpuštanju, a ne da čini da zaposleni osećaju da je do otpuštanja došlo zbog nečega što su uradili.

To što direktori koji moraju da stanu iza odluke je nešto što i bivši i preostali zaposleni treba da vide na delu. Kao finansijski direktor, trebalo bi da se stavite na raspolaganje odeljenju za marketing ili interne komunikacije kao resurs za kreiranje poruke koja će na kraju biti podeljena javnosti. Budite sigurni da imate na raspolaganju crtice za razgovor i budite sigurni da ostanete na temi dok iskreno odgovarate na pitanja.

Nadamo se da ćete moći da pomognete svojoj kompaniji da postigne svoje ciljeve, bez potrebe za otpuštanjima. Nije svaka kompanija ili menadžerski tim te sreće. Ali ako organizacija koja mora da smanji broj zaposlenih zadrži poverenje zaposlenih, može iz teškog vremena izaći još jača i prosperitetnija.

Scroll to Top