Šta CEO zapravo želi od CFO-a?

UFDS 20.3

Ako biste pitali generalne direktore šta žele od finansijskog direktora, oni bi verovatno tražili verodostojne prognoze, nepristrasnu analizu hladne glave, uravnotežen fokus između modela troškova i rasta, timskog rada i nekoga ko zaista razume posao.

Iako se ovi osnovni principi nisu promenili, istina je da su postali mnogo teži. Ali evo pet načina na koje finansijski direktori mogu ispuniti liste želja današnjih izvršnih direktora.

  1. Razumevanje poslovne strategije i optimizacija forecast-a

Okolnosti koje se obično viđaju tokom decenija sažete su u nekoliko godina. To čini predviđanje složenijim. Kompanije se bore da projektuju kvartalnu prodaju i upravljaju se njome zbog tekućih kašnjenja isporuke i povlačenja potražnje ili investicija. Stoga, da bi ispunili glavne prioritete preduzeća, finansijski direktori se moraju osloniti na svoju funkciju finansijskog planiranja i analize (FP&A) kao nikada ranije. FP&A bi trebalo da doda vrednost gledajući spolja i obraćajući pažnju na ono što se dešava sa kupcima, širom branše, konkurentskim okruženjem, stopama finansijskih performansi i ekonomskim prognozam, i da naposletku uklope te informacije u kratkoročne taktike i dugoročnu strategiju.

  1. Prioritet da bude na planiranju novčanih tokova

Očigledno, svaki CEO treba da zna po nešto o likvidnosti – gotovina ne može biti naknadna pamet. Oslanjamo se na naše finansijske direktore i njihov tim da modeliraju tok novca na efikasan način, što pomaže da se identifikuje koliko nedelja likvidnosti kompanija ima pri stresnim poslovnim scenarijima. To uključuje razumevanje prodajnog ciklusa kompanije, odliva novca i ključnih poluga sa kojima se mora igrati.

  1. Obezbedite bolje i prečišćene podatke

Bolje vođenje podacima je maltene ulog za svakog CEO-a i za investitore. Posedovanje neažuriranih i neadekvatnih podataka može bukvalno dokrajčiti kompanije.

Mnogi provode dugo vremena u crnoj rupi vremena koje iscrpljuje motivaciju u pripremi i konsolidovanju podataka. U nedavnom istraživanju finansijskih direktora, otkrili smo da problem manuelnih procesa pri obradi podataka čak 41% posla koji se obavlja ručno (10 sati svake nedelje kvalifikovani finansijski talenti troše na ručni rad). Ovo sprečava finansijske direktore da budu efikasni poslovni partneri koji su nam potrebni. U stvari, 81% finansijskih direktora veruje da pate od najintenzivnijeg svakodnevnog ručnog rada u poređenju sa bilo kojom drugom ulogom među izvršnim donosiocima odluka u kompaniji. U najgorim slučajevima, finansijski direktori ili njihovi timovi mogu imati pogrešnu sliku, što je katastrofalno.

  1. Izazovi ustaljene tehnologije

Finansijska tehnologija je istorijski bila nedovoljno finansirana. Da bi se naglasila tehnološka praznina u timovima za FP&A, 47% onih u konsolidovanom godišnjem planiranju i budžetiranju koristi digitalne tehnologije.

U šali se kaže da je Excel kao Tom Kruz – ne stari! 70% CFO-ova i dalje koristi Excel za budžetiranje. Ali druga strana priče o uspehu u Excelu je da problemi sa kontrolom verzija, saradnja i ručni procesi koji oduzimaju mnogo vremena stavljaju široko rasprostranjeno opterećenje na finansijske timove skoro četrdeset godina kasnije. Sve u svemu, važno je da čitav ekosistem tehnologije bude sinhronizovan za dobrobit cele kompanije. Ovo uključuje mapiranje svih sistemskih podataka, uklanjanje pojedinačnih Excel pilot grešaka koliko god je to moguće, i naravno – osiguravanje da podaci iz poslovnih jedinica „razgovaraju“ jedni s drugima.

  1. Komunicirajte jasno i upoznajte svoju publiku

Radeći sa toliko neizvesnosti, CEO daje prioritet agilnoj komunikaciji sa svim kritičnim zainteresovanim stranama. CFO je vitalna podrška za ovo. Na primer, brza analiza brojeva za upravljanje je od vitalnog značaja svakog dana. Neki finansijski direktori su uspostavili međufunkcionalni tim ljudi u svojoj organizaciji da razumeju i identifikuju vitalne inpute, kritične za planiranje scenarija. Na drugim mestima, finansijski direktori provode dosta vremena razgovarajući sa investitorima, direktorima odbora, regulatorima i drugim zainteresovanim stranama, što je od krucijalnog značaja za prenošenje stvarne slike poslovanja u teškim vremenima.

Scroll to Top