Šta bi trebalo da bude prioritet svakog finansijskog direktora tokom nepredvidljivih vremena?

UFDS 2.5 blog

Čak i u najboljim, najstabilnijim vremenima, posao predviđanja i odgovaranja na potražnju je, u najboljem slučaju, težak. A ovo nisu najstabilnija vremena.

Gledano prema svim parametrima, nestabilnija ekonomska situacija prethodnih trideset godina globalno nije viđena od ove sa kojom se sada suočavamo. Pandemija još uvek traje, inflacija raste, recesija se nazire, globalni lanac snabdevanja je van ravnoteže i pogoršava se, nedostatak radne snage i dalje postoji, a u Evropi bukti rat, koji preti da se prelije.

Nepredvidljivost i težina procene u ovakvom stanju stvari vrše ogroman pritisak na finansijskog direktora bilo koje organizacije. Način na koji finansijski direktor reaguje može značiti razliku između biznisa koji napreduje ili zaostajanja – razočaranih klijenata i investitora. Glavni prioriteti za finansijske direktore u ovoj klimi su prilagodljivost, upotreba napredne analitike, saradnja i odgovorno donošenje odluka.

Potražnju je neophodno neprekidno preispitivati. Prognoze potražnje koje se razlikuju od stvarnih rezultata predstavljaju izazov za svaku kompaniju. To je posebno tačno sada jer se signali potražnje stalno i iznova menjaju. Finansijski direktori moraju stalno da preispituju očekivanu potražnju, ponekad po danu i nedelji. A to nije lak posao. Finansijski direktori kao traže od svoje posade da plovi preko uzburkanog okeana bez mape. Šefovi finansijskih departmana moraju staviti fokus na pouzdano predviđanje potražnje. Šta je rešenje? Pa, tehnologija može biti od velike pomoći. Da li je finansijska grupa vaše kompanije počela da koristi digitalne alate kao što su prediktivna/predviđajuća analitika i aplikacije za vizuelizaciju poslovanja? Ovi alati poboljšavaju razumevanje menadžmenta o pokretačima poslovanja i njihovim uticajima.

Dvosmerna saradnja je ključ. Finansijski timovi bi trebalo da rade dvosmerno sa različitim funkcionalnim oblastima kompanije. U proizvodnom pogonu, primera radi, finansijski direktor treba da provede vreme u fabrici sa linijskim radnicima i menadžerima kako bi razumeo njihova ključna pitanja i izazove. U tom smislu, finansijski tim može bolje razumeti i podržati svaki aspekt poslovanja. Iako se o takvoj vrsti saradnje govori godinama, još uvek vidimo mnoge rukovodioce finansija kojima teško pada da se udalje od računara i svoje kancelarije.

S druge strane, finansijski direktori moraju biti pravi partneri generalnom direktoru i ostatku izvršnog menadžerskog tima. Efikasne organizacije neguju kulturu koja podstiče razgovore između viših lidera. Kako se odvijaju vaši sastanci? Da li menadžerski tim ima dozvolu i uputstva da s poštovanjem izaziva jedni druge i izvršni tim?

S druge strane, finansijski direktori moraju biti pravi partneri generalnom direktoru i ostatku izvršnog menadžerskog tima. Efikasne organizacije neguju kulturu koja podstiče razgovore između viših lidera.

Zahtevajte „nefiltrirane“ informacije. Na kraju krajeva, finansijski direktori treba da preporuče gde da se potroši i, što je jednako važno, gde da se uštedi. Kada procesuiraju nefiltrirane povratne informacije, dobijene od ključnih lidera iz više sektora, oni su mnogo efikasniji u kretanju kompanije ka njenoj strateškoj viziji. Što je još važnije, njihovo vođenje će uzeti u obzir promenljive uslove na tržištu.

Savremeni finansijski direktor treba da bude zasnovan na svim operativnim i performativnim elementima kompanije. Sa tom podrškom, oni su mnogo bolje pozicionirani da identifikuju mogućnosti i sprovode planove za stvaranje vrednosti.

Finansijski direktori mogu imati veći uticaj tokom ovog vremena, ali će biti potrebno da ostanu fokusirani na neke ili sve od gore navedenih prioriteta.

Scroll to Top