Savršeni portfolio finansijskih instrumenata: Mit ili Istina

BEL_4778

Da li je moguće napraviti savršen portfolio finansijskih instrumenata? Kakve su makroekonomske predikcije? Kako će se kretati cena za zaduživanje u narednom periodu? Šta je preporuka firmama u Srbiji po pitanju kratkoročnih a šta dugoročnih pozajmica? Da li je izdavanja korporativnih obveznica dobar izvor finansiranja i da li će ga biti više u narednim godinama? Šta EBRD moze da ponudi drugačije od ostalih komercijalnih banaka kada je reč o zaduživanju? Kakva je trenutno situacija na berzama? Kako kompanije mogu da investiraju u akcije – šta je važno da znaju, kako da formiraju portfolio? Dostupnost VC/PE finansiranja? Kakva je trenutno situacija što se tiče valuacija na tržištu i kakve multiple mogu kompanije da očekuju u narednom periodu?  Ko je idealan CFO-a koji je iz perspektive fonda dobar partner VC/PE fondovima? 

Ovo su samo neka od pitanja o kojima se diskutovalo na vrlo zanimljivoj panel diskusiji za članove Udruženja finansijskih direktora na kojoj su učestvovali Marko Hinić, partner u investicionom fondu (private equity) Integral VP, Rade Rakočević, vlasnik Senzal Capitala, poznati berzanski stručnjak i investitor, Dejan Janjatović, zamenik predsednika IO i chief risk officer Komercijalne banke i Miljan Ždrale, senior bankar i vođa agribiznis tima za Centralnu i Istočnu Evropu, Bliski Istok i Afriku u EBRD. Panel je moderirao Aleksandar Nedeljković, Mainstream.

Kamatne stope će sigurno rasti i predikcije učesnika panela su da će EURIBOR izaći iz negativnog i porasti za oko 0.5% što će se odraziti na rast kamatnih stopa ali ne značajno. Panelisti ne očekuju značajne promene kursa dinara i smatraju da će Narodna banka Srbije nastaviti istu politiku skoro fiksiranog kursa.

Banke u Srbiji su vrlo likvidne i spremne za plasman kratkoročnih i dugoročnih kredita. Sa druge strane jedan od zaključaka na panelu je da je Srbija vrlo « bankocentrična » zemlja i da su drugi izvori finansiranja skoro nevidljivi ili ne prisutni ili tek u povoju. Beogradska berza je zbog visokih troškova administracije i birokratije kao i iz razloga netransparentnosti i potpuno pasivizirane uloge akcionara u kompanijama, potpuno ne atraktivna za kompanije i investitore i suštinski je koncipirana za « akumulaciju kapitala » a ne za trgovinu. Ali sa druge strane, jedna od zanimljivih teza izneta na panelu je da je trgovanje na berzi deo « opšte kulture » jer se na taj način šire znanja pa i veštine, rekao je Rade Rakočević. Na panelu je pomenut zanimljiv podatak koji ilustruje manjak interesovanja kompanija da trguju akcijama kao vid finansiranja. Komercijalna banka ima platfomu koja omogućava trgovinu akcijama na svetskim berzama a fizička lica čine 95% korisnika platforme, rekao je Dejan Janjatović

Sa druge strane Srbija kao i ceo Balkan su identifikovani kao region u kojem nedostaje aktivnost investicionih fondova (private equity-a) i Integral VP je zapravo odgovor na to, rekao je Marko Hinić. Potrebno je dosta edukacije o tome koje su prednosti tog vida finansiranja koji je zahtevniji od klasičnog bankarskog proizvoda ali sa druge strane donosi određene prednosti partnerstva. 

Evropska banka za obnovu i razvoj fokusira svoju pažnju na Zapadni Balkan i njihov portfolio instrumenata je komplementaran bankama i investicionim fondovima, rekao je Miljan Ždrale. EBRD ne može da se takmiči sa komercijalnim bankama ali daje drugi niz prednosti (sigurnost, pogotovo u kriznim situacijama, zatim tehnička i “tailor made” asistencija, itd). 

Opšti zaključak panela po pitanju da li postoji savršen portfolio finansijskih insturmenata, je da ne postoji ali da može da se dostigne optimalan a da je ključna stvar – diversifikacija, diversifikacija, diversifikacija. 

Scroll to Top