Redovan mesečni sastanak UFDS

budget-1-5091x2864

Prognoziranje i budžetiranje u vreme Korone

Svaki biznis je na svoj način osetio “prisustvo” Covid-19 u svakodnevnom poslovanju. To se nije ticalo samo pojedinaca, broja zaraženih, već stanja u kompletnim industrijama. I dok su se neke industrije suočile sa ozbiljnim usporavanjem, druge su zabeležile rast i čak investirale ili osvajale nova tržišta.

Direktori finansija u tim kompanijama, svako iz svog ugla, posmatraju 2020-tu godinu i pokušavaju na najbolji način da pretpostave šta sledeća godina nosi sa sobom. Najbitnija pitanja poslovanja u vreme Korone postavljena su i za vreme poslednjeg redovnog mesečnog sastanka Udruženja finansijskih direktora Srbije.

Kako planirati uticaj Covid-19 u 2021?

Pitanja koja su pokrivena na razgovoru koji je u jednom relaksiranom tonu vođen u online režimu su sledeća:
* U odnosu na šta planiramo 2021? U odnosu na 2020 ili drugu referentnu godinu?
* Kako planirati uticaj Covid-19 u 2021?
* Koliko je važno da imamo precizne pretpostavke o kursu, rastu plata, inflacije…
* Šta je sa globalnim trendovima koji su bili ključni parametri za projekcije prihoda
* Planiranje prihoda, rashoda, investicija, broja zaposlenih

Govornici su bili: Miloš Đukanović, Head of Finance, “HENKEL” Serbia and Bosnia and Herzegovina, Nebojša Krivokuća, Chief financial officer “MILŠPED-a”, Milan Bukumirović, Managing Director Business Services UK, Ireland & Nordics “SWAROVSKI”, a u razgovoru su učestvovali i drugi članovi.

Dva naša poslovna sektora od tri nisu bila ozbiljnije pogođena Covidom, dok je deo sektora Adhezivi Tehhnologije, koji se odnosi na industrijske lepkove u celom svetu usporen. U sektoru kozmetike, veledrogerije su imale smanjen obim posla koji se prelio i na nas kao uvoznika, tako da treba da razmišljamo i o položaju naših partnera kupaca. Inače, generalno možemo da poredimo u odnosu na ovu godinu, jedino što se više nego ranije rade neke pretpostavke “crnih scenarija” – rekao je Miloš, direktor finansija Henkela i dodao da ne očekuje da će doći do zatvaranja, kao što je bio slučaj početkom Covida, kao i da država treba da se pozabavi profesionalnim delatnostima i da očuva njihovo poslovanje.

Direktor finansija Milšpeda, istakavši da su oni najpre logistička kompanija, rekao je da svoje poslovanje upravljaju prema ključnim kupcima. Kako je dodao, budžet neće porediti sa 2019-tom i 2020-tom, već će se ravnati prema očekivanjima klijenata.

Jedni zastoj, drugi rast

Jedna od industrija koje su ozbiljno suočene sa izmenjenim načinom rada je turizam i aviosaobraćaj, gde se i dalje dešavaju restrikcije zemalja u koje se leti. Marko Bekrić, AirSerbia kaže da 2020-ta nikako ne može da bude parametar. Oslanjaju se na prognoze Međunarodne organizacije aviosaobraćaja koja kaže će se normalan nivo avio prevoza vratiti tek 2024-te godine.

U pojedinim poslovima, međutim, došlo je do snažnog rasta, upravo uzrokovanog Covidom. Mina Janjić, F&A Director, Intermed Solutions, napomenula je da je rast prihoda zbog Covida u nekim segmentima čak i do 50%. Kristina Ivanović CFO firme Farmanema, koja posluje u segmentu veterine je rekla da je do rasta došlo u delu vakcina i prodaje jer je bio izmenjen način nabavke. Sirovine su poručivane do godinu dana unapred, sa dobavljačima iz Kine, Bugarske i Holandije.

Za neke će 2020-ta da se završi na 80% 2019-te, ali istovremeno su otvoreni ili pojačani novi kanali prodaje. Ivan Radovanović, director finansija P.S. Fashion Design-a istakao je da je online prodaja porasla za 3, 4 puta i da je analiza pokazala da će većina ljudi, koja je prvi put kupila online, ostati u tom kanalu i ubuduće.

Dosta kompanija, kako je primetio Milan Bukumirović, osnivač i predsednik UFDS, odlučuje se da 2021. godinu poredi u odnosu na “bazu”, a ona se posebno određuje ili kao neka ranija referentna godina, ili uz određene korekcije prethodnih rezultata.

Kako to rade veliki: Dva primera budžetiranja

Henkel

 • Centralno vođenje, budžetiranje, 3 biznisa
 • 8 meseci traje proces
 • korak: na nivou  Shared service centara –  April, Maj
 • korak na nivou funkcija (IT, Legal, Admin….)  – Jun, Jul
 • korak na nivou biznisa  – Avgust, Septembar
 • 4. korak Deffered budget – ubacuju se sezonske komponente

Milšped

 • Kreće budžetiranje od CC i PC ka gore
 • Linije biznisa: avio saobraćaj, drumski saobraćaj, pomorski, ugovorena logistika, automobilska logistika
 • Direktori linija biznisa su odgovorni za budžetiranje
 • Profitni centri su manje jedinice u okviru linija biznisa. I posmatraju se kao mini preduzeće, sa svim pripadajućim troškovima
 • Troškovni centri: finansije, IT, opšte službe, pravna…
 • Budžetiranje se radi od oktobra i traje do decembra, jer se čekaju glavni kupci da oni budžetiraju svoj deo, kao i njihova prognoza rasta
 • Do 31.12. mogu da se rade korekcije.
 • Osnova za poređenje YTD Q3 + projekcija poslednja 3 meseca. Budžetska godina je jednaka kalendarskoj
 • Interni prihodi i rashodi po profitnim centrima
Scroll to Top