RADIONICA: Održavanje produktivnosti u virtuelnom okruženju

Remote meeting. Woman working from home during coronavirus or COVID-19 quarantine, remote office concept. Young boss, manager in front of laptop during online conference with colleagues and team.

Nova realnost biznisa je hibridni posao, mešoviti rad od kuće ili kancelarije, sa pojedincima i timovima koji su na različitim lokacijama. Sada se na posao ide bez napuštanja sopstvene kuće?

U takvim okvirima, i liderstvo treba da se izmeni. Pričamo o liderima “na daljinu”, gde se osnovni principi liderstva i menadžmenta nisu promenili, ali je izazov održavanje vrhunskih performansi i angažovanja zaposlenih razdvojenih kilometrima, vremenskim zonama i različitim kulturama.

Tim povodom, organizujemo redovni mesečni sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije koji će se održati 30.09.2021. godine.

Tema sastanka: Remote leadership (Lideri u virtualnom svetu)

Predavač: Svetlana Mirković Borčić, people and culture manager Heads Adriatic

Lider u virtuelnom okruženju zahteva svesnost o izmenjenoj dinamici odnosa koji utiču na radno okruženje i veštine kako da se prilagodi ponašanje novim uslovima.

U skladu sa ovim izazovima, samo za članove UFDS-a organizujemo ovu radionicu sa sledećim ciljevima:

  • Razumevanje specifičnosti rada s ljudima i timovima u hibridnom ili virtuelnom okruženju
  •  Rešavanje najčešćih izazova rada “na daljinu” da bi virtuelni timovi bili trajno produktivni
  • Uspostavljanje pravila komunikacije u virtuelnom okruženju i kreiranje zdrave komunikacione atmosfere i kulture
  • Razvijanje kulture poverenja u radu na daljinu, bez ulaženja u zamke mikromenadžmenta
  • Upoznavanje sa alatima za rad s timovima u virtuelnom okruženju
Scroll to Top