CFO-LOGO-SR

U prostorijama Publicis One-a, domaćini 4. redovnog sastanka UFDS-a bili su Branislav Lončar, CFO Publicis One Srbija, član UFDS-a i Marko Šobot, Media Director Publicis One-a. Marko je članovima UFDS-a predstavio modele evaluacije marketing troškova, objasnio koji su to načini da se izvrši merljivost investicije u marketing aktivnosti, ali i ukazao na odstupanja do kojih se može doći u odnosu na očekivani rezultat od ulaganja u marketing.

Između ostalog, neki od zaključaka su bili da je marketing kampanju potrebno kreirati na osnovu postojećeg „brand awareness“-a kompanije, ciljne grupe  i očekivanja od kampanje, ali i da klijenati više ne očekuju od marketing kampanje samo podizanje „Brand awareness“-a, već motivisanje potrošača na  kupovinu proizvoda ili usluge. S tim u vezi je razvijen je ROI model koji pomaže kompanijama da optimizuju ulaganje u marketing zarad povećanja profitabilnosti. Kvalitet podataka o prodaji i prodajnim aktivnostima koje kompanije dostavljaju marketing agenciji u cilju kreiranja kampanje su najbitniji input za procenu merljivosti isplativosti investicije u marketing. Marketing se sve više zasniva na Programmatic marketingu koji podrazumeva praćenje ponašanje konzumenta na internetu i na osnovu profila i interesovanja konzumenta upućuje prilagođene oglase potrošaču.

Zahvaljujemo se Marku na praktičnom predavanju, kao i našem članu Branislavu Lončaru na podršci u realizaciji majskog sastanka UFDS-a.

Scroll to Top