BRK_5417-1024x576-2

Udruženje finansijskih direktora Srbije (UFDS) organizovalo je prvu samostalnu CFO konferenciju pod nazivom ,,Get ready For Future Finance Challenges”, koja je održana 14. novembra u hotelu ,,Hyatt”.

Ovom ekskluzivnom događaju prisustvovalo je preko 100 delegata, među kojima su bili finansijski direktori, kao i brojni stručnjaci iz sveta biznisa i finansija u Srbiji.

Teme o kojima se diskutovalo na konferenciji bile su povezane sa temom finansijskog poslovanja.

Neke od tema panela na konferenciji bile su: koliko je “ledership” važan u finansijama i na koji način je funkcija finansija evoluirala tokom poslednjih 10 godina; da li je „effectiveness“ sastavni deo „leadership-a’’; finansijski direktor jedne kompanije mora biti kreativan kao poznavalac poslovanja svih sektora unutar svoje organizacije, kako bi kao biznis partner mogao da odgovori na zahteve svog CEO.

Miša Lukić, osnivač New Startegy i jedan od najistaknutijih biznis dizajnera, govorio je o kreativnosti u finansijama. Prema njegovim rečima, ta kreativnost posebno dolazi do izražaja u vreme krize i velikih izazova. On smatra da finansijski direktor ima najbolji pregled dešavanja u jednoj kompaniji, jer povezuje više oblasti i zbog toga je njegova odgovornost veća. Finansijski direktor preuzima ulogu lidera, a liderstvo podrazumeva nekoliko segmenata: razumevanje, poverenje, pozitivan utisak, odgovornost i lični primer.

Lukić se osvrnuo i na uvođenje novih tehnologija, koje omogućavaju uključivanje robota u poslovanje. On je istakao da ne treba porediti ljude i robote, već da oni treba da rade zajedno na unapređenju poslovanja.

Više informacija o drugim temama panela na konferenciji možete pročitati na portalu ,,Ekonomski online”.

Scroll to Top