Održana panel diskusija: Praktična primena elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa u srpskoj poslovnoj praksi

BRK_2461

U hotelu Crowne Plaza, u četvrtak, 7. marta, Udruženje finansijskih direktora Srbije u saradnji sa kompanijom Aserta održalo je panel diskusiju na temu: „Praktična primena elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa u srpskoj poslovnoj praksi“.
Moderator panela bila je Jasna Milenković – direktorka sektora za pravne i opšte poslove MTS banke, dok su panelisti ove važne teme bili: Srđan Rasulić – Aserta, direktor, Nenad Soskić – Pharmas, menadžer finansijskih i administrativnih poslova i Predrag Groza – Advokatska kancelarija Tomić, Sinđelić & Groza advokat.
Na samom početku sastanka, panelisti su, članovima Udruženja, predstavili pravni okvir, koji uređuje upotrebu elektronskog potpisa, elektronskog dokumenta i elektronskog arhiviranja dokumenata, ali odgovorili na pitanje, šta se tačno može smatrati validnim elektronskim dokumentom i kako oni nastaju. Panelisti su objasnili šta je kopija a šta original elektronskog dokumenta i osvrnuli se na punovažnost i dokaznu snagu koji isti poseduju.
Predstavljen je specijalizovan sistem za pružanje usluga razmene elektronskih dokumenata sa kvalifikovanim potpisom “eDokument PoliSign”, kao i iskustva Pharmas-a u svakodnevnom korišćenju ovog sistema.
Tokom sastanka su istaknuta dostignuća nastala korišćenjem sistema eDokument PoliSign:
Puna kontrola i praćenje statusa dokumenta: izdat, čeka na preuzimanje, primljen, vraćen obostrano potpisan;
Brza implementacija, integracija bez izmene postojećeg IT sistema;
Automatsko adresiranje dokumenata;
Masovno potpisivanje;
Podržano višestruko potpisivanje;
Poštanske usluge se potpuno menjaju eDokument PoliSign uslugom.

Zaključeno je da se sistem jednostavno implementira, a kao jednini izazov istaknuto je vreme, koje je neophodno postojećim poslovnim partnerima, da bi se upoznali sa novim načinom rada kompanije koja koristi elektronski dokument, kao i radnicima, da bi se upoznali sa novom procedurom u poslovanju. Takođe, ovaj vid razmene dokumenata će u narednim godinama biti sve dominantniju prevashodno zbog digitalizacije poslovanja.
U daljem toku diskusije istaknuto je, da je upotreba ove vrste dokumentovanja važna zbog olakšavanja i ubrzavanja procesa rada i komunikacije među učesnicima u poslovanju, ali i kontrole usled dostupnosti informacije o statusu izdatih dokumenata.
Članovi su imali prilike da se informišu o načinima na koje je moguće arhivirati elektronski dokument, kao i o investiciji koje ovaj projekat nosi iz perspektive korisnika.
Zahvaljujemo se panelistima na korisnim i produktivnim savetima, kao i svim članovima sastanka na učešću.

Scroll to Top