Održana CFO diskusija – Izazovi finansijskih direktora i šta ih čeka u budućnosti

Naslovna.diskusija-1280x720

Tokom CFO diskusije, formata koji je osmišljen radi razmene praktičnog iskustva među članovima, ali i diskusije o nedoumicama vezanih za poslovanje u finansijskom sektoru, članovi su došli do brojnih zaključaka korisnih za njihove poslovne odluke.

Neke od tema o kojima se diskutovalo su:

• Izmene Zakona o porezima na imovinu
• Priznavanja troškova marketinga u poreskom bilansu
• Načini obezbeđenja potraživanja u inostranstvu, kao i naplata sredstava obezbeđenja
• Finansijsko restrukturiranje poslovanja
• Kompaktnost timova u finansijama i finansijske funkcije u slučaju matrix menadžmenta i outsource dela funkcije
• Digitalizacija funkcija finansija u savremenom poslovanju
• Iskustva CFO u vezi primene Zakona o elektronskom poslovanju

Članovi su se tokom diskusije usaglasili da i dalje postoje izazovi u procesu implementacije digitalizacije u finansijskom sektoru, ali i da je digitalizacija poslovanja neminovnost u bliskoj budućnosti. Zaključeno je da kompanije aktivno tragaju za CFO-ovima koji će preuzeti vodeću ulogu u postavljanju data i tech strategije koja treba da bude usklađena sa potrebama finansijske funkcije.

Zahvaljujemo se članovima UFDS-a na produktivnoj diskusiji, kao i predlagačima tema: Saši Stanojeviću, Radmili Miletić, Ivani Drmanac, Saši Mlađenoviću, Milanu Miščeviću, Lani Vuković, Jovani Nikolić, Jasminki Stojačić i Nebojši Ratkoviću.

Scroll to Top