Održan Septembarski Sastanak UFDS-a

Sajt

Redovni mesečni sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije (UFDS) održan je danas u prostoru hotela Crowne Plaza. Sastanku su prisustvovali gosti predavači Bojana Vukosavljević – Principal Manager EBRD, Mitar Damnjanović, Olga Bereza – Principal Banker i Ivan Radovanović, član UFDS-A i finansijski direktor kompanije PS Fashion, koji je sa prisutnima podelio svoje iskustvo u saradnji sa EBRD-em.
Tema sastanka bila je ,,Poslovno savetovanje i modaliteti finansiranja od strane Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)”.
Na prvom delu sastanka predstavnici EBRD-a prezentovali su program podrške malim i srednjim preduzećima (MSP), koji spaja kompanije sa lokalnim konsultantima i međunarodnim ekspertima, u cilju unapređenja njihovog poslovanja ili implementacije naprednih biznis modela.
U nastavku sastanka predstavljen je Enterprise Expansion Fund (ENEF), koji je fokusiran na investicije u kompanije, putem hibridnih finansijskih instrumenata (mešavina duga i učešća u kapitalu), pri čemu uloga fonda varira od klasičnog kreditora do manjinskog suvlasnika kompanije u slučaju dokapitalizacije.
Na kraju sastanka, Ivan Radovanović je praktičnim primerom podelio iskustvo kompanije PS fashion u saradnji sa EBRD-em, u domenu poslovnog savetovanja i participacije u Enterprise Growth programu.

Zahvaljujemo se kolegama iz EBRDA na korisnim savetima, a Ivanu Radovanoviću, članu UFDS-a, na iskustvima iz prakse.

Scroll to Top