Održan sastanak UFDS-a na temu: „Kako održati likvidnost u toku i nakon Covida-19?”

slika19-300x169

U četvrtak, 02. aprila, u 18h časova, održan je treći onlajn sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije (UFDS) na temu: „Kako održati likvidnost u toku i nakon COVID-19?“.
Panelista ove važne teme bio je gospodin Dušan Jovičić – Head of Treasury, Vojvođanske banke. Jovičić je članovima Udruženja predstavio istorijske trendove i upoznao ih sa budućim trendovima finansijskih instrumenata i njihovim uticajem na buduća kretanja u privredi.
Izdvajamo samo neka važna pitanja, koja su bila predmet diskusije:
Kakva je pozicija Srbije u odnosu na javni dug?
Da li će smanjenje deviznih rezervi, usled intervencije Države sa novoobjavljenim merama, uticati na povećanje javnog duga?
Viđenje budućih kretanja koja se tiču kursa i poređenje sa krizom iz 2008. godine. Koji su naredni koraci i koje mere treba preduzeti?
Kako će se u narednom periodu kretati štednja, s obzirom na to da je proteklih godina ona rasla? Da li se može očekivati da će stanovništvo reagovati povlačenjem štednje, kako bi na taj način premostili krizu?
Da li će doći do distorzije na tržištu?
Kakva je situacija sa Cross-Border kreditima?
Kakva je situacija na tržištu akcija i kakav će uticaj imati na celokupnu privredu?
Koje mere sprovesti u smislu kreditne politike kompanija?
Jedan od zaključaka diskusije jeste da EURIBOR neće pratiti trend kao što je ranije bio slučaj, odnosno, da se tokom ove krize ne očekuje dalji pad budući da je već u minusu. Negativna kamatna stopa je devastirala evropske banke. Samim tim, dodatna negativna kamata neće moći da bude monetarna mera ECB-a tokom ove krize.
Zahvaljujemo se svim članovima na učešću u produktivnoj diskusiji, a gospodinu Jovičiću na veoma edukativnoj prezentaciji.

Scroll to Top