CFO_1280x720_SR

U utorak 13. novembra 2018. godine, u hotelu Crowne Plaza, održan je sastanak radne grupe za finansijske direktore banaka.

Imajući u vidu specifičnost regulative sa kojima se finansijski direktori banaka svakodnevno susreću, na sastanku radne grupe članovi su razmenili iskustva, ali i zajedničkim snagama pokušali da odgovore na izazove sa kojima se njihov sektor suočava.

Tokom sastanka, učesnici su diskutovali o implementaciji međunarodnih standarda za finansijsko izveštavanje, sa akcentom na IFRS 9 i IFRS 16. Razmenom iskustva u vezi praktične primene ovih standarda, učesnici su se dotakli teme o izazovima koje ovi standardi nose.

Jedna od tema razgovora bile su i kamatne stope, koje bi trebalo koristiti za svođenje ugovorenih novčanih tokova iz ugovora o zakupu na sadašnju vrednost prilikom implementacije IFRS 16.

U nastavku sastanka analizirane su sledeće teme: Nacrt odluke o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda, uticaj nove regulative na banke i očekivana makroekonomska kretanja.

Zahvaljujemo se svim učesnicima na produktivnom sastanku.

Scroll to Top