Održan redovni sastanak na temu izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak građana

BRK_1910

Udruženje finansijskih direktora Srbije (UFDS) u saradnji sa partnerom za poresko savetovanje i reviziju, kompanijom Deloitte, organizovalo je redovni mesečni sastanak.
Sastanak na temu izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dohodak građana, održan je 20. februara.
O ovoj važnoj temi govorili su gosti predavači: Dejan Mraković – partner u poreskom odeljenju Deloitte, Slobodanka Kolundžija – rukovodilac u poreskom odeljenju Deloitte i Milica Stublinčević – viši savetnik u poreskom odeljenju Deloitte.
Govornici su se, tokom sastanka, osvrnuli na izmene i dopune Pravilnika o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe, relevantne za obračun poreske amortizacije za 2018. godinu. Predači su istakli i nova pravila o utvrđivanju poreske amortizacije uvedene poslednjim izmenama Zakona o porezu na dobit, a koje će se promenjivati počev od sastavljanja poreskog bilansa za 2019. godinu. Naglašen je prelazak na primenu proporcionalne metode, kao i ograničavanje rashoda poreske amortizacije na iznos računovodstvene amortizacije.
Jedna od važnih izmena odnosi se na ukidanje ograničenja u vezi sa priznavanjem troškova reklame i propagande, koji će se počev od 2019. godine priznavati u punom iznosu u poreskom bilansu.
Tokom sastanka, posebna pažnja posvećena je i izmenama koje se odnose na podsticaje za kompanije koje ulazu u istraživanje i razvoj. Investitori će ubuduće imati mogućnost da umanje svoju poresku obavezu na osnovu investiranja u start up društva, dok će kompanije koje stvaraju intelektualnu svojinu biti izuzete od oporezivanja do 80% prihoda ostvarenih od licenciranja intelektualne svojine registrovane u Srbiji. Kompanijama koje se bave istraživanjem i razvojem intelektualne svojine na teritoriji Srbije biće omogućeno dvostruko umanjenje poreske osnovice po osnovu troškova istraživanja i razvoja.
Zahvaljujemo se našim predavačima na korisnim informacijama koje su podelili sa našim članovima, kao i svim učesnicima diskusije na produktivnom i edukativnom sastanku.

Scroll to Top