Održan 4. online sastanak UFDS-a

slika3-300x200

U petak, 10. aprila, Udruženje finansijskih direktora Srbije (UFDS) održalo je 4. online sastanak na temu „Makroekonomski pregled i analiza sa hedžing instrumentima – Srbija i Covid-19“.
Panelisti ove teme bili su:
Dušan Jovčić – Head of Treasury, Vojvođanska banka
Branko Srdanović – Senior FX and FI Trader, Vojvođanska banka i
Dragoslav Veličković – Head of Investor Servieces and Macroeconimc Research and Analysis, OTP banka
Tokom sastanka, panelisti su predstavili fiskalne mere u borbi sa Covidom-19 i očekivanim prognozama rasta BDP-a u narednoj godini. Članovi Udruženja imali su prilike da saznaju i odgovor na pitanje, da li će pad kamatne stope podstaći zaduživanje i zauzvrat potrošnju investicije.
Neka bitna pitanja koja su bila predmet diskusije tokom drugog dela sastanka su:
Valutni i kamatni rizici – Dostupni instrumenti zaštite Strategije upravljanja rizicima;
Ključni koraci u upravljanju rizicima;
Identifikacija izloženosti riziku;
Analiza finansijskog stanja i uslova na tržištu;
Uspostavljanje nominalnog iznosa koji podleže hedžingu;
Definisanje tipova instrumenata derivata;
Vremenski horizont strategije hedžinga;
Analiza uticaja strategije hedžinga na finansijski rezultat preduzeća;
Procena kretanja kursa EUR/RSD.
Zahvaljujemo se predavačima, kao i članovima Udruženja finansijskih direktora Srbije na produktivnoj diskusiji.

Scroll to Top