Naplata potraživanja: Veća likvidnost i ušteda resursa

viber_image_2021-05-31_12-37-55-1600x900

Naplata potraživanja za koju je u redovnim uslovima u proseku potrebno oko sedam meseci, dodatno je prolongirana prošle godine uvođenjem moratorijuma na kredite i finansijske lizinge. Time je direktno pogođena likvidnost kompanija. Naplatu potraživanja otežao je i prestanak rada sudova, a naredna ročišta zakazivana su sporim tempom. Javni izvršitelji su radili smanjenim kapacitetom. U tim okolnostima možda je još više došlo do izražaja neophodnost usluge naplate potraživanja koje rade specijalizovane kompanije, kao što je ODM Collections.

Na poslednjem redovnom mesečnom sastanku UFDS, o naplati potraživanja, govorila su tri govornika:
Marin Gligo, Managing Director u ODM Collections doo, Dejan Vuković, Managing Partner Vuković i Partneri, i Predrag Miladinović, partner u Vuković i Partneri.

Bavljenje naplatom na profesionalnom nivou

Priča je bila o dospelim i teško naplativim potraživanjima, pravnom okviru i covid i post-covid okolnostima na tržištu. Sa pravne strane, kako je rečeno, prilikom servisiranja naplate, treba voditi računa o zaštiti podataka, kao i obimu naplate, da se ne krene u “tabloidizaciju” dužnika. Preporuka advokatske kancelarije Vuković i partneri je da se sve definiše ugovorom.

“Nije ideja da se sva potraživanja utuže. Suština je da se stvori utisak kod dužnika da se neko na profesionalnom nivou bavi naplatom. Jako je bitno kakva je pokrivenost tima advokata u svim većim mestima koji rade po dogovorenoj strategiji”, istakao je Dejan Vuković.

Njegov kolega, Predrag Miladinović, izneo je neke post-covid tendencije i preporuke ECB u daljem periodu, a to je da se formira izuzetno kvalitetna baza podataka o dužnicima, da se razvije strategija za rad sa različitim dužnicima, praćenje finansijskog stanja dužnika, jasne procedure i dovoljni resursi za sprovođenje naplate.

Osim toga, u kompletnoj industriji dolazi i do digitalizacije postupaka, uporedo se radi na uvođenju elektronskih faktura, pojačavaju se bankarske “risk politike” za određenje delatnosti, kao što je ugostiteljstvo, uvode se mogućnosti ličnih bankrotstava i bankrotstva preduzetnika…

Po modelu success-fee

Kompanija ODM Collections obezbeđuje rad na svim vrstama portfolija klijenata – bankarskih, osiguranja, b2b, b2c. Marin Gligo, istakao je da je prednost modela otkupa potraživanja: povećanje likvidnosti, ušteda vremena i resursa, povećanje efikasnosti naplate, optimizacija troškova interne naplate, rasterećenje poreskog bilansa. Sve je organizovano po modelu “success fee-ja”.

Profesionalno servisiranje i otkup potraživanja ODM Collections sprovodi od 2013. godine, sa 60 zaposlenih, od kojih je 40 u call centru. Centrala je u Beogradu, što garantuje poznavanje lokalnih propisa i poslovanja.

Ova kompanija je “one stop shop” za naplatu potraživanja, opomene pred utuženje, kompletan spektar usluga, a imaju i interno razvijen softver specijalno napravljen za potrebe naplate gde se prati svaka aktivnost. Softver je i u prodaji i već dve banke su kupile i koriste ga za sopstvene potrebe.

Scroll to Top