milan-800x450-2

Član Udruženja finansijskih direktora Srbije i finansijski direktor Metaloprometa, Milan Miščević, je ispred UFDS-a gostovao u Centru Novi Sad – Univerzitet Singidunum, kao predavač na predmetu Bankarstvo.

Predavanje, na temu ,,Bankarski sektor u Republici Srbiji u 2019. godini”, održano je 17. oktobra.

Pored gospodina Miščevića, predavači su bili i prof. dr Lidija Barjaktarević i prof. dr Ivica Terzić, koji su redovni profesori na ovom Univerzitetu.

Scroll to Top