Liderska simulacija WALLBreakers za članove Udruženja

_DJT3927 UFDS WallBreakers

Atria Group SEE je za članove Udruženja finansijskih direktora Srbije u hotelu Falkensteiner, 20. juna 2023. godine oprganizovala vrlo zanimljivu lidersku simulaciju WallBreakers koja omogućava liderima da iskustveno prođu kroz proces upravljanja promenama, i da tokom same simulacije osete posledice različitih liderskih odluka. Mnogi menadžeri se susreću sa poteškoćama koje donosi strukturalna promena kompanije (prodaja), pri čemu to često ide ruku pod ruku sa nezadovoljstvom u kolektivu. Ideja igre je rešavanje problematike koja često prati promene u firmi, sa specifičnim fokusom na ulogu menadžera u takvoj situaciji.

Članovi Udruženja su sinoć podeljeni u četiri grupe vodili timove od 10 zaposlenih u “svom” sektoru koji je ključan za kompaniju a cilj je bio da se promena pregura na najbezbolniji mogući način. Kroz igru su članovi Udruženja prošli kroz dve od ukupno tri faze – faza 1 start up (izazov je ostvariti dobru komunikaciju sa zaposlenima a da oni aktivno uzmu učešće u promeni i faza 2 implementacija (promena postaje sve opipljivija i realnija kako zaposlenima tako i rukovodiocima).

WallBreakers se zasniva na nizu teorija o tipovima ličnosti (thinker, rebel, persister, promoter, harmoniser, imaginer, itd.), menadžmentu, organizacionoj kulturi i procesima promena, uključujući teorije autora poput Johna Kottera, Rick Maurera i Danijela Golemana.  Više o samoj simulaciji možete pogledati ovde https://wallbreakers-prezentacija.bitrix24.site/#b307

Simulaciju su predvodili Peđa Jovanović, Senior Partner, Atria Group SEE uz podršku naše drage članice Dragane Grozdanić koja se odnedavno priključila Atria Group SEE timu.

U divnoj atmosferi, pomalo kompetitivnoj ali svakako uz puno smeha, vrlo poučnih uvida i dosta igranja, naši članovi su spoznali razne tipove ličnosti, kako svakom tipu ličnosti prići i motivisati je da prihvati promenu u realtivno kratkom vremenskom roku i kako kroz tu interakciju postići maksimalni rezultat kao menadžer.

Scroll to Top