KPMG je ESG partner Udruženja

Objava o saradnji LinkedIn

Potpisivanjem sporazuma o saradnji u oblasti ESG i održivog poslovanja, Udruženje finansijskih direktora obogaćeno je za još jednu ekspertizu kooperantske firme  KPMG d.o.o. Beograd

ESG faktori sve više dobijaju na značaju jer kompanije širom sveta prepoznaju da održivo poslovanje nije samo etički ispravno, već ima i direktan uticaj na dugoročnu profitabilnost i održivost. Sa druge strane, investitori sve češće ocenjuju kompanije na osnovu njihovih ESG performansi, pružajući finansijsku podršku onima koji uspešno balansiraju između profitabilnosti i odgovornosti prema društvu i okruženju.

KPMG je već tri godine zvanični saradnik u oblasti revizije, a spajanjem i njihove ekspertize u oblasti ESG i održivog poslovanja sa resursima i znanjem našeg udruženja, otvaramo nove mogućnosti za naše članove da unaprede svoje poslovanje i doprinesu pozitivnim promenama.

Saradnjom sa KPMG, naši članovi će imati pristup najnovijim informacijama, resursima i stručnjacima iz ove oblasti. Pružićemo im savete za uspešno sprovođenje ESG principa u svoje poslovne strategije i alate koji su im potrebni da ostvare svoje ciljeve u pogledu održivosti i društvene odgovornosti.

Više o aktuelnim ESG temama možete pročitati na sledećem linku www.kpmg.com/rs/esg

Scroll to Top