Koliko je iskustvo zaista potrebno kada tražite novog CFO-a?

UFDS baner 15.4

Iako se mogu napraviti poneki izuzeci, iskustvo u sektoru je važnije za zaposlene na višim pozicijama unutar finansija u odnosu na druge zaposlene u organizaciji.

Pitajte bilo kog regrutera koliko je iskustvo u sektoru bitno kada se zapošljavaju ljudi u finansijama na seniorskim pozicijama. Iako se neretko mišljenja razlikuju od osobe do osobe, zapošljavanje na višim finansijskim pozicijama kada kandidati imaju relevantno iskustvo u sektoru je uvek uspešnije. I to postaje još važnije za uloge višeg nivoa u visoko regulisanim industrijama kao što su finansijske usluge, farmaceutski proizvodi, nafta i gas i upravljanje bolnicama.

Za razliku od npr. računovođe – mediora koji može da odvoji vreme da nauči poslovanje i sisteme, očekuje se da će novi finansijski direktor krenuti “sa terena” i brzo utvrditi koliko efikasno kompanija ostvaruje svoje poslovne ciljeve. Finansijski direktor sa iskustvom u industriji može brzo da posluži kao strateški partner i drugim senior pozicijama unutar tima, pa i nefinansijskim oblastima poslovanja – kao što su marketing i operacije. Oni takođe imaju dublje razumevanje finansijske pozicije kompanije relevantne za tržište.

Dok je broj godina stečenih u određenom sektoru ili industriji važan, kvalitet i relevantnost postignuća su daleko važniji, iako ih je možda teže proceniti. Posebno je problematično za regrutere koji možda ne razumeju u potpunosti šta finansijski direktor radi svakodnevno. Iako menadžer zapošljavanja — koji bi u ovom slučaju bio predsednik ili izvršni direktor — donosi konačnu odluku o poziciji, ovaj nedostatak razumevanja može odložiti celokupni process ili dovesti do loših izbora pri zapošljavanju.

Da bi se odredili pravi kandidati u razumnom vremenskom roku, regruteri treba da počnu sa postavljanjem što je moguće više pitanja — prvo sa izvršnim rukovodstvom, a zatim sa kandidatima. Regruter može da poboljša razumevanje tima o konkurentskom pozicioniranju organizacije, projektovanom rastu, razlogu za zapošljavanje, strukturi finansijskog odeljenja, svakodnevnim odgovornostima finansijskog direktora i ključnim tačkama koje kandidati treba da imaju u svojim biografijama. Intervju sa regruterom (ili timom izvršnog rukovodstva) je od ključnog značaja, jer pretraga kandidata treba da se zasniva na njegovim utiscima i beleškama.

Intervjui sa kandidatima imaju jednu svrhu: odlučivanje da li osoba ispred vas ima ono što je potrebno da se traženi postao obavlja i dalje. Ovi intervjui treba da se koncentrišu prvenstveno na širu sliku, kako kandidati zamišljaju svojih prvih 100 dana i svoju dugoročnu ulogu koju vide unutar novog tima. Intervjui sa kandidatima za finansijskog direktora ili drugu višu finansijsku ulogu treba da se fokusiraju na:

  • Slično i relevantno iskustvo u industriji i tehničke veštine
  • Pozadina i detalji o svakoj poziciji, uključujući veličinu kompanije, obim posla i finansijska dostignuća.

Evo nekoliko primera pitanja koja treba da postavite:

  1. Da li ste uštedeli novac kompanije, i ako jeste, kako?
  2. Da li ste prošli kroz M&A ili druge inicijative za upravljanje promenama?
  3. Šta ste radili svakodnevno?
  4. Koja su bila vaša najveća dostignuća?
  • Kako kandidat može iskoristiti iskustvo u industriji i doprineti ukupnom uspehu kompanije ? Oni jednostavno moraju biti u stanju da daju konkretne primere gde su doprineli uspehu kompanije.
  • Izgradnja odnosa sa kandidatom i sticanje uvida u život van posla. Ovo može pomoći u proceni kulturnog uklapanja i identifikovanju suptilnih razlika između kandidata A i B.

Timovi za upravljanje ljudskim resursima i talentima mogu pomoći u smanjenju jaza u iskustvu u industriji kreiranjem programa uključenja koji uključuju sastanke sa partnerima, kupcima i spoljnim zainteresovanim stranama, i potpuno i brzo uranjanje u svakodnevne operacije kompanije. Zakazivanje jedan na jedan sastanaka sa neposrednim timom, kao i sa rukovodstvom i šefovima poslovnih jedinica mogu pomoći pridošlicama da brzo upoznaju trendove u industriji, izazove na tržištu i šta treba poboljšati i koliko brzo.

Postoje i scenariji u kojima je iskustvo finansijskog kandidata u relevantnom sektoru manje neophodno. Industrija vezana za kućne ljubimce ili industrije hrane i pića, na primer, mogu tražiti nekoga sa iskustvom u specijalizovanoj proizvodnji ili robi široke potrošnje. Isto važi i za organizacije koje su zrelije ili u privatnom vlasništvu, imaju manje složene modele i manje timove ili su u industrijama koje manje podležu strogim propisima.

Iako uvek postoje izuzeci, analitika, projekcije i sertifikati — iako su i dalje važni — više nemaju prednost. Vremena su se promenila, a pandemija je stvorila još konkurentnije ekonomsko okruženje. Finansijski direktor sa solidnim poznavanjem industrije može pouzdanije voditi organizaciju da ostane relevantna tako što će donositi najpametnije poslovne odluke sa najmanje oklevanja.

Scroll to Top