Koje trendove bi trebalo da isprati svaki CFO?

baner - blog

Dok čitavi biznisi, ali takođe i svi ljudi željno iščekuju da vide kraj ove pandemije, posledice verovatno neće tek tako nestati. Ranije u toku godine, mnoge kompanije su očekivale da će poslednjih nekoliko meseci 2021. biti potrošene na ponovnu integraciju radne snage u fizičke kancelarije, prilagođavajući se 2022. godini usmerenoj na ljude i neposredan ljudski kontakt. Umesto toga, velika lekcija koju smo zajedno naučili u poslednjih nekoliko meseci je da ćemo u doglednoj budućnosti raditi u određenoj vrsti hibridnog okruženja.

Sada kada imaju jasniju sliku o tome kako će „normalan“ rad izgledati od ove godine, finansijski direktori mogu da se fokusiraju na ključne oblasti koje će omogućiti njihovim kompanijama da se snađu u ovoj tzv. „stabilnoj nestabilnosti“. Hajde da prođemo kroz tri glavne oblasti na koje finansijski direktori treba da se fokusiraju i razmotre ih dok se pripremaju za kraj pandemije…

Tim, tim, i samo tim! 

Finansijski direktori mogu očekivati da će se trenutni “rat za talente” ubrzati u narednim mesecima. Realnost je da je došlo do pretumbavanja u radnoj snazi, što je rezultiralo ne samo nedostatkom osoblja već i direktnim preoblikovanjem kulture mnogih kompanija. U PwC-ovom avgustovskom istraživanju je skoro polovina anketiranih finansijskih direktora navela da je gubitak korporativne kulture najveći izazov hibridnog rada. U stvari, to je veća zabrinutost među tim finansijskim direktorima nego među drugim rukovodiocima, gde je samo 36% to navelo kao primarnu brigu.

Finansijski direktori treba da postupe brzo kako bi podržali pronalaženje pravih talenata, ali i  efikasno uključili nove zaposlene i adekvatno uložili u zadržavanje tih zaposlenih kako bi njihove organizacije napredovale u hibridnom radnom okruženju. Jedna taktika koja može pomoći da se podrži svaki od ovih prioriteta su tzv. ankete slušanja zaposlenih. Pitati svoj tim o njihovom iskustvu ne samo da podržava kulturu otvorene komunikacije, već se time dobija pristup stvarnim, realnim povratnim informacijama iz prve ruke. Ove povratne informacije zauzvrat pomažu liderskim timovima da identifikuju koji aspekti kulture zaposlenih u organizaciji imaju najveću vrednost, i na šta više treba obratiti pažnju. Kada se iskristališe šta ide dobro i na čemu će možda trebati malo da se poradi, možete uložiti resurse da podržite prvo i ojačate drugo! 

Stalna i strateška saradnja “C-funkcija”

Odnos između CFO-a i CIO-a (direktora informacionih tehnologija) biće važniji nego ikada u omogućavanju organizacionog rasta. Protekla godina je bacila svetlo na pojavu „strateškog finansijskog direktora“ i iz prve ruke su bile uočljive sve prednosti uklanjanja organizacionih barijera. Otvorena i česta komunikacija fokusirana na strateško rešavanje problema bila je suštinska komponenta uspešnog snalaženja mnogih organizacija u izazovima koje je donela ova pandemija.

Kao svojevrsni “agenti efikasnosti i agilnosti”, finansijski direktori i CIO — podrazumeva se, u partnerstvu sa izvršnim direktorima i drugim senior pozicijama — imaju najveći uticaj na svoje organizacije kada su usklađeni i kada dele viziju liderstva. Ovo možda zvuči iznenađujuće, ali za mnoge to u stvari nije bila norma do pre 20 meseci. Od poboljšanja finansijskih procesa do podsticanja angažovanja zaposlenih, jak odnos između finansijskog direktora i CIO-a zapravo stvara vrednost unutar jedne organizacije omogućavajući efikasno rešavanje operativnih bolnih tačaka i implementaciju procesa.

Ubrzanje digitalizacije

Sposobnost finansijskog direktora da upravlja novim talentima i da strateški sarađuje sa drugim vodećim pozicijama zavisiće od toga koliko brzo mogu da ubrzaju digitalnu transformaciju unutar svoje organizacije. Finansijski direktori ulažu u ovu transformaciju brže nego ikad: 68% finansijskih direktora koje je anketirao PwC reklo je da njihove kompanije planiraju da investiraju u digitalnu transformaciju u narednoj godini, dok 58% daje prioritet automatizaciji kako bi se nadoknadio gubitak institucionalnog znanja kada se ljudi odvoje od njihove kompanije.

Pouzdana tehnologija služi kao osnova za rad na dodatku vrednosti. Kada uklonite ponavljajuće i “manuelne” zadatke svog zaposlenog, omogućavate tom zaposlenom da se bavi radom neke druge, ili veće vrednosti. Ne samo da taj značajniji rad direktno i pozitivno utiče na krajnji rezultat jedne organizacije, već stvara i veći nivo zadovoljstva unutar tima.

Narednih nekoliko meseci biće ključni za pozicioniranje kompanija u 2022. godini, a kompanije koje uspeju nesumnjivo će biti podstaknute angažovanom i digitalno osnaženim timom za finansije. 

Preuzeto i prevedeno – Forbs magazine

Scroll to Top