Ko je zapravo Voldemor u finansijama?

UFDS 10.1

Kroz ceo serijal o Hari Poteru defiluje zli čarobnjak, lord Voldemor, vođa zlih snaga, čije se ime maltene ne sme ni pomenuti u prvih par delova… Da napravimo paralelu i malo se našalimo – ko su „Voldemori“ u našem sektoru, kojih se svi plaše i od kojih svi zaziru?

I u razgovorima sa mnogima se često susrećemo sa „Voldemorom“ koji se tiče promene. Odnosno, ljudi koji se godinama bave finansijama i koji su vrlo nevoljni da promene bilo šta – počev od digitalizacije i automatizacije, pa do maltene same rutine rada.

Uzmimo baš za primer navedenu digitalizaciju. Ljudi ne žele da pričaju o naporima za promenu koji su potrebni za implementaciju novog alata, promenu neke vrste procesa ili automatizaciju onoga što žele da urade.

I koji ostaju saveti za što bržu i bezbolniju artikulaciju promene?

Komunikacija. Kada razgovarate sa finansijskim direktorima ili drugima u finansijskom „lancu“, dobijate čitav niz povratnih informacija. Ponekad ne vide digitalnu promenu kao relevantnu za njihovu karijeru ili njihovu oblast, iako mlađi članovi možda dolaze sa digitalnim načinom razmišljanja. Oni možda rade u industriji u kojoj je cela kultura zasnovana na tradiciji. Dakle, ne vide nove ili naprednije načine rada kao relevantne za njih i samo bi sebe računali. i to je situacija kad ljudi ometaju napredak, a ne da rešenja ne postoje.

Uđite u proces transformacije sa jasnom vizijom. Sledeći savet je da morate da budete jasni šta radite od samog početka ako želite da ubedite članove tima koji mogu predstavljati problem. Javna je tajna da možda postoje ljudi u vašem timu koji nemaju interesa da podrže promenu. Ako ne izađete sa vizijom, bilo da se radi samo o promeni nečeg malog ili o nečemu mudrom od kraja do kraja, i ako ne upravljate srcima i umovima kao deo te promene, onda nećete otići mnogo daleko.

Uložite dodatan trud sa onima koji će se potencijalno teže prilagoditi. Na primer, može postojati i generacijski jaz kao problem u ovom aspektu. Ali, ne jer se stariji ljudi teže prilagođavaju, već jer mnogi viši lideri u finansijama nikada nisu imali formalno obrazovanje u oblasti računarstva, kodiranja ili analize podataka. Prosto, ne osećaju da su komforni sa temom. Ako članovi tima koji su mlađi, ali otvoreniji za transformaciju i digitalno usavršavanje mogu da pomognu svojim nadređenima – trebalo bi. Ovom prilikom je značajno naglasiti važnost „obrnutog mentorstva“ za podršku svima u timu da se prilagode promenama.

Scroll to Top