Kako postići izvrsnost u poslu

Picture1

Ključ uspeha je u planiranju, praćenju i prilagođavanju. Taj zaključak je mogao da se izvuče posle izlaganja “Management reporting” Verice Teofilović, finansijske direktorke Strauss Adriatic doo na redovnom sastanku Udruženja finansijskih direktora.

U vrlo jasnom i detaljnom izlaganju, članovi UFDS mogli su da vide sve pojedinosti vrlo sistematičnog i sveobuhvatnog vođenja finansija od matične izraelske kompanije, pa do najnižih pozicija. Strauss Adriatic, kako je navela gospođa Teofilović, svoje finansijsko poslovanje organizuje u tri celine: proces izveštavanja, merenje performansi i aktivnosti na kontinuiranom unapređenju.

Osim obaveznog kvartalnog računovodstvenog izveštavanja jer se matična kuća nalazi na izraelskoj berzi, sačinjava se niz izveštaja za potrebe menadžmenta.

Proces dugoročnog planiranja

– Proces dugoročnog planiranja se radi za nivo od 5 godina, sa osvežavanjem svake godine u junu. To je baza za proces budžetiranja. Glavni parametar koji utiče na biznis je cena sirove kafe i kurs dolara. Bordu direktora se predstavljaju podaci sa predviđanjem kako se vidi da će se isposlovati sledeća godina. Actual se radi treći radni dan, a Rolling Forecast – 6ti radni dan. Šta je ostvareno, da li je u skladu sa predviđenim, ispituju se ulazni parametri i implementira u budućim podacima. Radi se na mesečnom nivou i rade fina podešavanja – istakla je Teofilović.

Od uobičajenih izveštaja rade se Bilans uspeha, Cash flow (detaljno na svim krucijalnim pozicijama), Working kapital, CAPEX, ostali izveštaji po zahtevu. Follow Up podrazumeva praćenje performansi i preduzimanje akcija, uporedni podaci, relativno učešće u odnosu na net sales, grafički prikazi.

U pogledu modernih alata i softvera Strauss Adriatic koristi pet platformi: za skladište, lokalno izveštavanje, BI, ERP i finansijsko izveštavanje.

Finansijska direktorka prikazala je i konkretne direktne prezentacije koje se rade za Bord direktora gde se navode glavni problemi sa ekonomskim i političkim okruženjem, EBIT development trend, razvrstavanje po robnim grupama i brendovima, trend analiza po kilogramu i market share.

Performance excellence

Merenje performansi se radi uz korišćenje svih raspoloživih izvora podataka: po kanalu prodaje, po SKU, sektorski, po kupcu, po brendu, kao i za razne druge upite. Ova kompanija koristi i softver Stratws, gde svaki menadžer prati KPI za rezultate za koje je on nadležan. Ovaj softver prikazuje ključne informacije za sve kolege, i na najnižem nivou menadžementa: Volumeni, Net Sales, EBIT, market share, cash flow, nove inicijative, ljudi…

I kao poslednji korak, koji je Verica Teofilović predstavila svojim kolegama iz finansija, i istakla da je možda i najbitnija karika je “Performance excellence”. Kako je istakla, to je i strateška orjentacija Strauss Adriatic, i služi za uklađivanje svih sektora i pronalaženje mesta za unapređenje u svim aktivnostima.

Ova kompanija koja dominantno posluje na tržištu Srbije sa proizvodnjom i prodajom kafe poznatih brendova Doncafe, C kafa i Bin, na domaćem terenu ostvaruje promet 36 mill eur (operativni rezultat 1-2 mill eur), a kao “Strauss Coffee” beleži promet od 850 mill eur i operativni rezultat oko 90 mill eur.

 

Scroll to Top