Kako komunicirati alokaciju kapitala sa investitorima?

UFDS blog 9.6

Vaša kompanija bi mogla da ima veoma uspešnu strategiju alokacije kapitala, ali, ako ne delite tu priču sa vašim investitorima, propuštate priliku da dodate vrednost i izgradite dalje poverenje. Jedno skorije istraživanje ukazuje da većina kompanija ne komunicira dovoljno detalja sa svojim akcionarima, a da se tiču kapitalne potrošnje. Ovo se dešava čak i kada kompanije imaju pozitivne rezultate i ubedljivu poruku.

Finansijski direktori često traže primere kompanija koje najefikasnije saopštavaju svoju strategiju alokacije kapitala. Da bi identifikovali korisne primere, timovi su ispitali diskusije analitičara i komunikacije akcionara za kompanije sa sedištem u SAD sa tržišnom kapitalizacijom od 500 miliona dolara ili više i ukupnim prinosom akcionara (TSR) u prvih 25% za 2020. i 2021. Kompanije su bile u dobrom stanju. i nauke o životu, potrošački proizvodi i maloprodaja i tehnološke industrije.

Pregledajući saopštenja za štampu i transkripte poziva i konferencija o zaradama za 61 američku kompaniju, pomenuto istraživanje (koje je sproveo Ernst & Young) otkriva da je manje od jedne od četiri uključivalo detalje o strategiji alokacije kapitala. Takođe se činilo da postoji jaz između percepcije finansijskog direktora i prakse: U istraživanju globalne alokacije kapitala za 2021, više od polovine (55%) finansijskih direktora navelo je da svoju strategiju alokacije kapitala saopštava zajednici investitora i analitičara.

U tom procesu su bile identifikovane kompanije u svakoj industriji koje su povele diskusiju oko zajedničkih faktora duga, dividendi i otkupa akcija. Ali vrlo malo njih je otišlo korak dalje, pokazujući ono što se mogu smatrati vodećim praksama za komunikaciju sa akcionarima:

  1. Pružanje detalja o širokom spektru inicijativa koje pokrivaju spajanja i akvizicije (M&A), istraživanje i razvoj (R&D) i druge strategije kapitalnih izdataka, pored otkupa akcija, dividendi i diskusije o dugu.

  1. Kvantifikovanje planova sa brojevima i specifičnim detaljima, poput pragova koji se koriste za određivanje prioriteta odluka o alokaciji kapitala i uputstva o iznosu koji se dodeljuje za istraživanje i razvoj, te kapitalnih troškova i spajanja i preuzimanja…

  1. Objašnjavanje razloga za odluke o potrošnji

Evo nekih primera kako su pojedine američke kompanije u svojoj eksternoj komunikaciji ka investitorima ispoštovale neke od ova tri navedena pravila.

Ulaganja u istraživanje i razvoj trebalo bi da budu u stopi od 11% do 12% i očekujemo da ćemo nastaviti da ulažemo u oblasti visokog rasta, poput EFK transfera, silicijum karbida, LIDAR, drugih senzora, više diskretne energije, industrijski IoT – sve su to sfere gde ulažemo svoje dolare, kada pričamo o istraživanje i razvoj (R&D.“ – Bernard Gutman, ON Semiconductor (bivši) finansijski direktor, decembar 2020

Ulažemo kapital, sa fokusom na proširenje naših omnikanalnih mogućnosti … očekujući da ćemo potrošiti 1,7 milijardi dolara u kapitalu …. Ovo uključuje značajnu investiciju u trgovinu, od približno 250 miliona dolara za resetovanje rasporeda naših prodavnica u SAD… u skladu sa našim ciljem povećanja produktivnosti prodaje u našim prodavnicam,a uz istovremeno povećanje operativne marže na duži rok.” – David M. Denton, finansijski direktor Love’s Companies, decembar 2020

Jasna i suštinska komunikacija o alokaciji kapitala ne mora da bude komplikovana! Finansijski direktori i izvršni direktori koji svojim akcionarima nude širu diskusiju, specifične detalje i obrazloženje kapitalne potrošnje mogu stvoriti određenu vrstu dodatne vrednosti svojim kompanijama.

Scroll to Top