Kako do poreske optimizacije

DSC_9634

Novembarski sastanak Udruženja finansijskih direktora Srbije pod nazivom „Poreska optimizacija poslovanja“ održan je u sredu, 29. novembra 2023. godine u hotelu Falkensteiner a kroz vrlo dinamičnu diskusiju uz puno primera iz prakse članovi Udruženja su dobili korisne savete o tome kako do poreske optimizacije, zašto je važno poresko planiranje, koji su sve poreski podsticaji dostupni i mnoge druge. 

Panelisti su bili Srna Knežević, Tax Manager, Mazars, Sandra Jovović, Tax Manager, Mazars i Dragan Ranisavljević, direktor za finansijske poslove i izveštavanje, Gomex dok je panel diskusiju vodila  Radmila Miletić, član Udruženja i CFO, Emergo Sport.
 
Teme su bile:

Značaj poreskog planiranja prilikom donošenja poslovnih odluka – sagledavanje promene iz svih uglova – 

Preporuka panelista je da poresko planiranje mora biti sastavni deo prilikom planiranja poslovanja imajući u vidu da troškovi poreza mogu imati značajan uticaj na poslovne odluke.

Korišćenje trenutno dostupnih poreskih podsticaja – prepoznavanje potencijala u sopstvenoj kompaniji – Diskusija je obuhvatala raznovrsne podsticaje iz domena prevashodno poreza na dobit i poreza na dohodak građana, sa praktičnim primerima primene istih. Takođe, panelisti su se usaglasili da je za indentifikaciju i implementaciju poreskih podsticaja jako važna dobra koordinacija između finansijske i ostalih funkcija u kompaniji.

Poreska konsolidacija, poreski kredit za porez plaćen u drugim jurisdikcijama i korišćenje poreskih gubitaka– približavanje koncepta i pojedinosti – Diskutovano je o prednostima i nedostacima poreske konsolidacije. Takođe, panelisti su podelili praktične primere u vezi sa načinom korišćenja poreskih kredita. 

Na panelu su ukratko predstavljeni i zahtevi Pillara II te je diskutovano o potencijalnom uticaju istog na poreske obaveze kompanija koje posluju u Srbiji.

Jedan od zaključaka panel diskusije bio je pokretanje inicijative u vezi sa ponovnim uvođenjem poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva koji bi bili dostupni većem broju privrednih subjekata od strane Udruženja uz stručnu podršku kompanije Mazars, partnera Udruženja finansijskih direktora Srbije.

 

Scroll to Top