Kako će izgledati budućnost podataka u finansijama?

UFDS 5.9 blog

Ovladavanje podacima je jedan od glavnih alatki za navigaciju i rad kompanija na najoptimalniji način u budućnosti.
U ovom blogu vam prenosimo iskustva jednog iskusnog CFO-a sa Zapada sa aplikacijom Mosaic.

Mosaic je prililčno jednostavan za upotrebu. Povezan je sa osnovnim sistemima jedne kompanije. Ali, to je mnogo više od samo premeštanja podataka sa jednog mesta na drugo, radi se o tome kako ti skupovi podataka funkcionišu zajedno zapravo.

Primera radi, vaš klijent će započeti proces u vašem marketinškom sistemu, recimo u HubSpot-u. Kada taj kontakt postane vodeći, vaš prodajni tim će stvoriti priliku u Salesforce-u. Ako prodajni tim dobije posao, finansijski tim će poslati fakturu iz ERP-a. A onda, taj kupac može da vam plati preko Stripe-a.

Dakle, samo tako, vaš klijentski rekord je „oboren“ u četiri ili pet različitih sistema. Mosaic pridružuje sve te skupove podataka u toj evidenciji klijenata. Na ovaj način kompanije dobijaju pogled od „360 stepeni“ na sve što se dešavalo tokom njihovog životnog ciklusa.

Dakle, taj proces mapiranja je zapravo način na koji se magija dešava iza kulisa i čini sve ostale postupke i procese mogućim. Ali kupac je samo jedan primer. Postoji mnogo drugih primera, bilo da se radi o zaposlenima i odeljenjima ili dobavljačima…

Na primer, možete povezati svoje HR sisteme i dobiti zaista bogatu analitiku o svim svojim ljudima. I onda više nego samo da radite svoju analitiku o vašem broju zaposlenih, mogli biste zapravo da napravite prognozu broja zaposlenih u Mosaic-u.

Alat treba da bude saradljiv, tako da finansije mogu da razgovaraju sa drugim odeljenjima, tj. da razumeju planove zapošljavanja. Na osnovu ovog razumevanja, oni mogu da ugrade te planove zapošljavanja u aplikaciju. Na taj način proizvodi finansijski model poslovanja koji gleda u budućnost.

U prošlosti, finansije su imale nedovoljno ljudi, naporno su radile iza kulisa u nekoj kancelariji pozadi. Tada timovi nisu imali tehnologiju da brzo završe zadatke manje vrednosti. Kao posledica toga, proveli su dosta vremena radeći na njima.
I dok je svako drugo odeljenje imalo ovu „renesansu softvera“ i tehnologija im je omogućila da urade više sa manje, da budu efikasniji i automatizovaniji, finansije su nekako bile ostavljene u prašini.
Strateške finansije podrazumevaju sposobnost da se „govori jezikom“ ostalih poslovnih partnera. To se može uraditi prikupljanjem podataka koje njihovi sistemi proizvode i korišćenjem istih za donošenje strateških odluka. Zahvaljujući podacima, finansijski tim može da pruži svojevrsnu holističku analizu celoj kompaniji. Ovo zauzvrat pomaže u donošenju boljih odluka.

Ali ono što koči finansije su silosi podataka. A tu je i nedostatak automatizacije i alata koji sve čini sporim. Još uvek je potrebno predugo za proizvodnju modela. Sve je veoma krhko, čak i kada je izgrađeno na prvoklasni način.

Dakle, budućnost finansija je u razbijanju silosa. Radi se o povezivanju sistema u celom poslovanju i proizvodnji analitike i modela velikom brzinom, koje drugi ljudi mogu da konzumiraju.

Biti strateška osoba u finansijama znači postaviti infrastrukturu i tehnologiju na način koji će raditi za vas, a ne protiv vas.
Na primer, česti su primeri finansijskih timova čiji su CRM podaci u neredu. Oni moraju da preuzmu podatke, manipulišu njima, unesu formule i isprave greške. I odjednom, sistem evidencije njihovih prihoda ili podataka o klijentima je tabela koja živi na nečijem desktopu.
To je rešenje za flaster. Da biste rešili pravi problem, morate ići dalje. Morate da radite sa prodajom, marketingom i zapravo ispravite podatke unutar CRM-a. Na ovaj način, ne morate da održavate ove odvojene datoteke van sistema koji se neće skalirati.
Ako to ne podesite, moraćete da uradite mnogo zadataka manje vrednosti manipulisanja podacima, formatiranja i pripreme za analizu. Umesto da se zapravo fokusirate na to šta brojevi znače. I što je još važnije, to vam neće ostaviti vremena da se fokusirate na to koji će brojevi biti u budućnosti.

Scroll to Top