Kad je trenutak da softveri zamene Excel tabele u finansijskom planiranju

DSC_7063

Koliko još ima manuelnog posla u finansijama i koje su prednosti a koji su nedostaci excel tabela i kad je trenutak da se automatizuje i uvede softver u FP&A bile su neke od tema diskusije na redovnom mesečnom sastanku koje je Udruženje finansijskih direktora Srbije održalo u četvrtak, 20. aprila 2023. godine u hotelu Falkensteiner.

Gosti Udruženja bili su predstavnici tri firme koje se bave automatizacijom. Farseer (Software as a service) – platforma koja omogućuje jednostavnije, brže i tačnije planiranje, i izveštavanje poslovnih rezultata i automatizuje do 90% manuelnih zadataka u finansijskom planiranju. VISOL sa velikim iskustvom i rezultatima u planiranju, analizi, dizajnu, optimizaciji i implementaciji kompleksnih poslovnih procesa i informacionih sistema (implementatori ERP-a). ProfitBI specijalizovan za veletrgovce sa fokusom na segmentaciji kupaca prema profitabilnosti, optimizaciji zaliha, segmentaciji dobavljača (brendova), optimizaciji cena, itd.

U zanimljivoj diskusiji nakon predstavljanja rešenja koje nude na tržištu ove tri kompanije kao i deljenja dobrih i loših praksi iz njihovih iskustava na tržištu sa klijentima, ključno je bilo pitanje šta tačno donose softverska rešenja, kada proceniti dobar trenutak u kompaniji za automatizaciju, do kog stepena se može automatizovati i koju vrstu kastomizacije omogućavaju rešenja, zatim da li proces automatizacije outsource-ovati i zašto, ko je najbolja osoba u firmi da bude projektni menadžer automatizacije i digitalizacije, itd.

Razgovaralo se i o tome kako sniziti troškove i povećati prihode poslovanja primenom odgovarajućih IT tehnologija – gde su zamke, šta su prednosti, šta treba znati pre primene, zatim kako efikasno upravljati proizvodnjom i proizvodnim procesima i kako uraditi uspešnu automatizaciju u skladu sa tipovima kupaca, uz optimizaciju zaliha i cena.

Moderator diskusije je bio član Udruženja, Aleksandar Nedeljković, Mainstream.

Scroll to Top