Izmene i dopune zakona o porezima

cover_bg-1013x570

Davno je rečeno da je u biznisu i društvenoj zajednici ključna brzina prilagođavanja promenama. A kada se te promene tiču čak pet poreskih zakona, bitno je vrlo brzo uočiti gde su nastale promene i kako će uticati na poslovanje. Pomaže ukoliko je neko spreman da nam odjednom ukratko ukaže na sve izmene i dopune, kao što će to ovom prilikom biti Pavle Kutlešić iz kompanije Deloitte, koji je na poziciji višeg rukovodioca Sektora za poreski konsalting.

 

Gospodin Kutlešić će održati predavanje članovima Udruženja finansijskih direktora Srbije na temu “Izmena i dopuna zakona o porezu”  na redovnom mesečnom sastanku koji će se održati u utorak 09.02.

 

Pomenutih pet zakona su nabrojana u nastavku:

– Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

– Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

– Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatnu vrednost

– Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica

– Izmene i dopune Zakona o porezu na imovinu

 

Gospodin Kutlešić je jedan od pozvanijih stručnjaka za poreske zakone, imajući u vidu njegov profesionalni angažman kao i veoma aktivno delovanje na polju edukacija, predavanja i konsaltina domaćih i međunarodnih klijenata baš po ovim temama.

Scroll to Top