Intervju Sanja Keranović: U poslu se najviše oslanjam na ljude

Sanja-KEranovic

U poslu se najviše oslanjam na ljude

Više nego ikada su sada u fokusu upravo promenjene navike potrošača. Potrošač danas je osvešćen, brine o okolini i budućnosti, želi da se hrani zdravo i da bude siguran u kvalitet. Sa druge strane je sve manje tradicionalan, želi proizvode koji se brže i lakše pripremaju. I kompanije treba da su tu da mu pruže upravo ono što želi za novac koji je spreman da izdvoji.

Takva filozofija rada se primenjuje i u kompaniji Dr. Oetker, a danas pričamo sa Sanjom Keranović, direktorkom kontrolinga, finansija i IT.

– Sve promene koje se dešavaju oko nas, koje su sve učestalije i brže, u velikoj meri utiču i na navike potrošača. Poslednji veliki uticaj koji je na žalost i trenutno aktivan jeste Covid. On je u mnogome promenio način razmišljanja pa i ponašanja potrošača, mnoge stvari je ubrzao a neke potpuno isključio – ističe Keranović.

Koliko digitalizacija ima uticaja na finansijsku industriju?

Više ne govorimo o digitalizaciji kao o pojavi koja tek treba da se desi, mi živimo digitalizaciju, ona je postala sastavni deo našeg poslovanja i u mnogome olakšala rad. Dovela je do reorganizacije procesa, koji su postali jasniji, precizniji i njima se prilagodila i organizaciona struktura.

Koliko se vi lično oslanjate na softvere i aplikacije u radu?

To su postali osnovni alati sa kojima radim, pomoću kojih informacije dobijam na vreme, ažurne i proverene. Ali ipak volim da kažem da se u poslu najviše oslanjam na ljude.

Šta vas najviše motiviše u radu?

Učenje. Osećaj da u svakom novom projektu, svakom novom zadatku usvajam neko novo znanje, da mi se menja pogled na biznis, da stičem veštinu koja može doprineti kako poslu tako i u privatnom životu. A najviše me motiviše učenje kroz rad sa ljudima. Mislim da je to uvek neprocenjivo iskustvo.

Izdvojite detalj, veštinu ili okolnosti koje su tokom karijere najviše doprineli vašem razvoju kao menadžera.

Kao i kod drugih, i na moj karijerni put različite okolnosti su imale uticaja ali su na moj razvoj, lični i profesionalni najviše uticale kolege sa kojima sam sarađivala odnosno ljudi koje sam na tom putu upoznala. I na tome sam svima neizmerno zahvalna. Mnoge kolege koje su imale najveći doprinos u mom razvoju su moji prijatelji. I danas od njih dosta toga učim.

Koje veštine po vama treba da karakterišu modernog menadžera?

Da bude okrenut promenama i da brine o svojim ljudima. Te dve veštine u kombinaciji uvek dovode do odličnih rezultata.

Koliko smatrate da je networking i članstvo u profesionalnim udruženjima bitno za karijerni razvoj?

Networking je osnova za razvoj, u profesionalnim udruženjima uvek upoznate sjajne, uspešne ljude koji svojim iskustvom već utiču na razvoj drugih, zatim tu su i mentorski programi koji su za dalji razvoj mladih menadžera veoma značajni. U ovakvim udruženjima steknete i sjajne prijatelje.

Kako će po vašem mišljenju da izgledaju poslovi sutrašnjice?

Dosta govorimo o tome koliko će se poslovi u budućnosti promeniti i biti drugačiji, ali oni se menjaju već sada. Menjamo ih mi sami kao i okolnosti koje se dešavaju oko nas. Te promene su konstantne. Njih se ne treba plašiti, treba ih razumeti i prihvatiti.

Verovatno će se dosta toga promeniti, ali mislim da je važno da istaknemo upravo tu jednu bitnu stvar koja će ostati ista, a to je da uvek razvijamo svoj tim i ulažemo u njega. Koliko god da se poslovi u budućnosti menjaju, pravi ljudi će vam uvek biti potrebni na tom putu.

Scroll to Top