Intervju Dušan Jakšić: Konstantno suočavanje sa dinamičnim promenama

Fotografija

Konstantno suočavanje sa dinamičnim promenama

Modernog menadžera najviše oblikuju konstantno učenje, razvoj, suočavanje sa dinamičnim promenama i adekvatno vođenje sa višeg nivoa. Takodje, kultura feedback-a predstavlja neizostavan deo, istakao je Dušan Jakšić, Head of Finance DHL Global Forwarding u novom razgovoru za Udruženje finansijskih direktora Srbije.

Kako je dodao naš sagovornik, menadžment je borba sa kompleksnim situacijama. Liderstvo je borba sa izazovima koja obuhvata iniciranje i sprovođenje promena. Svaki menadžer istovremeno treba da bude i lider. Moderan menadžer treba da poseduje adaptivne sposobnosti. Treba da razume, sluša i posmatra stvari iz malo više perspektive, kako bi doneo pravovremene odluke. Svojim postupcima ima uticaja na stvaranje i sprovođenje korporativne kulture, koja predstavlja stub poslovanja svake korporacije. Modernom menadžeru zaposleni treba da veruju.

Koliko se menjaju navike potrošača i način raspolaganja novcem, a da se to odražava na poslovanje vaše kompanije?

Uslovi na tržištu u poslednje dve godine su se značajno promenili usled novonastale situacije, a samim tim i navike potrošača. Logistika kao grana transportne industrije dobija sve više na značaju. Cene transportnih usluga su skuplje u odnosu na period pre pandemije. Potrošači su dosta oprezniji i biraju opcije koje mogu najbolje da zadovolje njihove potrebe, srazmerno uloženom novcu. Mi smo tu da kreiramo rešenja za njih, ponekad i vrlo kompleksna, što iziskuje dodatno angažovanje svih članova tima. Klijent je uvek na prvom mestu. Strategija DHL-a je da povezuje ljude i da im učini život lakšim.

Koliko digitalizacija ima uticaja na finansijsku industriju?

Digitalizacija ima sve veći uticaj na finansijsku industriju. Svedoci smo da veliki broj multinacionalnih kompanija (uključujući i DHL) vrši outsourcing ka globalnim servisnim centrima, koji mogu da pokriju veći deo redovnih finansijskih aktivnosti. Svakako, ostaje izazov njihove kontrole, što dodatno stvara pritisak na finansijske menadžere.

Koliko se vi lično oslanjate na softvere i aplikacije u radu?

Korišćenje softvera i aplikacija je neizostavan deo kako finansijskog tako i operativnog poslovanja. Uzimajući u obzir da su svi operativni i finansijski procesi povezani interfejsima, bez dobrog poznavanja operativnih procesa gotovo da je nemoguće upravljati finansijskim. U tom procesu finansijski menadžer ima ključnu ulogu kao kontrolni subjekat. Svaka devijantnost treba da bude otklonjena pre podnošenja finalnih mesečnih izveštaja.

Na koji način održavate produktivnost tokom dana, lično i u timu?

Digitalizacija je osnov produktivnosti. Uvođenjem programa i aplikacija, uspeli smo u prethodnom periodu da podignemo produktivnost za više od 30%, sa približno istim brojem zaposlenih. Eliminisanjem manuelnog rada fokusirali smo se na ključne aktivnosti. Posvećenost poslu na dnevnom nivou nam omogućava da zadržimo ili još više unapredimo trenutni nivo produktivnosti. Na nama je.

Šta vas najviše motiviše u radu?

Najviše me motivišu izazovi i rad sa ljudima. Korporativna strategija se menja na svakih 5 godina, što ima direktnog uticaja na naše aktivnosti. Uzimajući u obzir da živimo u dinamičnom okruženju, ciljevi i prioriteti se nekad menjaju i na mesečnom nivou. Sposobnost prilagođavanja je ključ uspeha ali i izazov, jer nije jednostavno motivisati ostale članove tima ukoliko su promene učestale. U ovom procesu komunikacija je najbitnija i ponekad je potreban individualan pristum ka pojedinim zaposlenima – zaključio je Dušan Jakšić.

Scroll to Top