Fokusiranje na ishod, a ne na aktivnost

Picture2

U okruženju zabrinutom zbog korone, i u izmenjenom svetu u kome se nalazimo, kada se mnogo posla obavlja od kuće, postavlja se pitanje na koji način uspešno organizovati zaposlene i voditi posao. Da li upravljati, kontrolisati ili šta…? Svetlana Mirković Borčić, people and culture manager Heads Adriatic, objašnjava da je u “remote” okruženju ključna iskrena interakcija sa ljudima i nalaženje načina kako da zaposleni budu angažovani u hibridnoj organizaciji rada.

Na predavanju koje je gospodja Borčić održala pred članovima UFDS, rečeno je da se menja uloga menadžera. Zaposleni očekuju da su menadžeri sada mnogo više mentori, a ne oni koji drže štopericu i lupaju packe. I da je fokus na ishodu, a ne na pojedinačnim aktivnostima.

Angažman i povezanost putem tehnologija

“Angažman je ključna reč! Povezanost sa zaposlenima putem tehnologija, društvena interakcija, traženje i slušanje feedbacka, pohvala doprinosa, redovno informisanje, pružanje potrebnih alata i znanja, fleksibilnost. To su ključne karakteristike. Zadržite poslovne rituale (virtualna jutarnja kafa sa kolegama), napravite listu dnevnih zadataka, budite povezani, pravite pauze, budite pozitivni, uredite svoje radno okruženje, izbegavajte ometanja tokom radnog vremena – kaže Svetlana i dodaje nekoliko dobrih iskustava iz prakse.

Kako je rekla, treba podstaći članove tima da radno vreme odrade odjednom, treba odvojiti tokom dana jedan sat za zajedničko ćaskanje (kao što bismo radili u kancelariji), koristite video pozive kad god imate priliku, podstičite komunikaciju nevezanu za posao, ustanovite jutarnju “catch up” i popodnevni “sign off”.

Treba da se koristite sve prednosti tehnologije, da se pravilno upravlja očekivanjima, da se unapred definišu pravila komunikacije i angažovanja, menadžer je dužan da obezbedi neophodne resurse, da toleriše i vrednuje različitost u poimanju posla od kuće, prihvatanju tehnologija za različite generacije, i da ukloni prepreke i najpre pokaže empatiju.

“Novo normalno” u poslovnom svetu

Na predavanju su mogli da se vide i rezultati raznih istraživanja velikih svetskih kompanija, gde se kaže da je sa jedne strane 82% menadžera zabrinuto zbog smanjenja produktivnosti zaposlenih. Menadžeri se pitaju šta zaposleni rade kada su na poslu od kuće? Kako rade?

Takođe, očigledan je nedostatak supervizije “na licu mesta” (što bi se inače dešavalo normalno u kancelariji), manje mogućnosti za “proveru”, što za sobom povlači i nedostatak poverenja, kao i naglašeni problemi sa ljudima koji su inače slabo komunicirali i u realnom poslovnom okruženju, a to je još izraženije u radu od kuće.

Sa druge strane, istraživanja kažu i da su zaposleni na daljinu 20% produktivniji, 13% efikasniji, 28% su više emocionalno angažovani. 87% njih kaže da su sada bolje povezani, da im je fleksibilnost rasporeda čak 2x važnija, a 91% tvrdi da je sada bolja ravnoteža posla i privatnog života.

Tako da je zaključak da u poslovnom svetu gde je hibridni rad i virtuelno okruženje “novo normalno”, kako je rekla Svetlana Mirković Borčić, ključno je za menadžere međusobno razumevanje, česte interakcije sa zaposlenima, održavanje motivacije i pokazivanje kompetencija u vođenju timova.

Potpuno je jasno da smo svi “katapultirani” iz zone komfora, da je povećan osećaj nesigurnosti, nervoze i straha, traje ovo stanje produžene anksioznosti, osećaj nemoći u situaciji opšte pandemije, strah od promene ekonomskog statusa. Sve to dovodi do nedostatka motivacije na svim nivoima, umora, preopterećenosti, gubitka osećaja “normalnosti”, gubitka društvenih kontakata. I na menadžerima je da upravo ove faktore uklone, da bi timovi dobro radili gde god da se nalaze po svetu.

Scroll to Top