Faktoring, tokenizacija, alternativni načini finansiranja

DAV_5094

Šta je to digitalni faktoring i koja je razlika između klasičnog bankarskog faktoringa?

Da li se vrši analiza kupca robe? Da li zakon o faktoringu nalaže da poslata notifikacija bude potvrđena?

Koliko je ljudski faktor zastupljen u digitalizaciji? Zbog čega se Finspot odlučio na tokenizaciju?

Kako je izgledao proces pisanja belog papira? Ko sve može da izda digitalni token i šta sve može biti tokenizovano? Ko su regulatori i kakva su iskustva Finspota sa njima? Kakav je poreski tretman digitalnih tokena? Da li investitori u token moraju da imaju napredno poznavanje blokčejn tehnologije?

Da li postoji donji limit investiranja u digitalni token?

Ove su samo neke od tema koje su bile u fokusu redovnog mesečnog sastanka Udruženja u ponedeljak, 30.05.2022. godine u hotelu Falkensteiner.

Digitalni faktoring

Faktoring je tradicionalan finansijski proizvod, ali u današnjem svetu faktoring nije namenjen širem dijapazonu korisnika već se uglavnom koristi u transakcijama gde sa jedne strane banka ima velike korporativne klijente kojima na osnovu kreditnih limita odobrava finansiranje faktura prema dobavljačima tih klijenata. Ono što Finspot razlikuje jeste digitalno rešenje i relacija business to business. Najveći fokus Finspota jesu upravo mala i srednja preduzeća koja su bankama nevidljiva. Digitalni faktoring ne omogućava malim preduzećima samo da dođu do sredstava, nego da to urade na jedan način koji im nije bio do sada na raspolaganju.

Pitanje dnevne likvidnosti je nešto što tišti svakoga a mala i srednja preduzeća to možda najteže podnose. Ovo je jedan proizvod koji je njima omogućio da na sofisticirani način od momenta kada se uloguju na platformu i pokrenu algoritam u vrlo kratkom roku dobiju preliminarni odgovor da li je ta transakcija prihvatljiva“, rekao je Davor Papac, direktor Finspota.

Dario Popović je kao korisnik digitalnog faktoringa Finaspot za godinu dana uspeo da iz mikro preduzeća pređe u mala što smatra velikim uspehom. Teško je ukinuti valutu plaćanja kupcima, većina kupaca mora se ostaviti na valuti 30 do 60 dana, ali pritom svojim menicama može da garantuje faktoringu za naplatu tog kupca. Tim modelom Dario je uspeo očuva kupce da ne pređu kod nekoga drugog na osnovu valute plaćanja i zadržao ih jer kupcima nekada nije ni problem veća cena već da se taj period naplate produži. „Nije bitno da im povećam cenu i 5% samo neka bude odloženo plaćanje, da nije avansno. Sredstva koja dobijem odmah na naplatu uložim u robu i mogu da je ponudim nekim novim kupcima. Povećao sam i sam obim trgovine a pred bankama se taj deo faktoringa koji sam povukao ne računa kao zauzeće kreditnih sredstava i to jeste dobar vetar u ledja“, rekao je Dario Popović, korisnik digitalnog faktoringa.

Digitalni token kao alternativni način finansiranja

Ivana Bulatović, Motika law učestvovala je od samog početka do kraja u pripremi belog papira neophodnog za izdavanje tokena.

Zakon o digitalnoj imovini je vrlo sličan zakonu o tržištu kapitala. Termin ICO je initial coin offering i imitira pojam IPO-a tj initial public offering. Prvi ICO pojavio se u svetu 2013. godine i vrlo brzo je postao popularan.

Naš zakon je prepoznao dve vrste digitalne imovine, virtuelna valuta i digitalni token pri čemu je digitalni token vrsta imovine koju je Finspot izdao.

Security token koji je izdao Finspot podleže pravilima koja podležu pravilima hartija od vrednosti i zakon je predvideo da ukoliko su ispunjeni uslovi vi možete izdati obaveznicu koja će imaocu tokena doneti neki prihod a sve to bez komplikovane procedure koju predviđa zakon o tržištu kapitala.

Izdavalac tokena može biti svako pravno i fizičko lice u Republici Srbiji ali može biti i strano llice, rekla je Ivana Bulatović, Motika Law,

Kupovina tokena kroz digitalni wallet i samo čuvanje digitalnog wallet-a je vrlo identično kao digitalni wallet za blokchain. Veoma je jednostavan proces kreiranja walleta. Beli papir je zapravo ponuda investitorima u koju oni treba da veruju i da vide kako ceo taj proces izgleda a daje i odgovor na pitanje „šta ako ne uspe“ tj. koji su uslovi da uspe ICO, kako se vraća novac investitorima, kako izgleda i taj tehnički deo oko otvaranja walleta“, rekao je Christoph Berndt, konsultant i partner u Finspotu.

Scroll to Top