The only business association that gathers Financial Directors in Republic of Serbia

MISSING TRANSLATION - Mentorski program 2021

Iskusni eksperti Udruženja finansijskih direktora Srbije (UFDS) u ulozi mentora.

MISSING TRANSLATION - UFDS I FP&A Board

Saradnja sa najvećom svetskom organizacijom profesionalaca.

MISSING TRANSLATION - Premium Material

Pristup video edukacijama i savetima naših stručnjaka u oblasti finansija.

CFO Association of Serbia (CFOAS) is the only business association that gathers Financial Directors in Republic of Serbia. The association was founded in 2014 in Belgrade, with the aim of connecting financial directors, encouraging their professional development and strengthening their operations in Republic of Serbia.

Play Video

MISSING TRANSLATION - Postanite član UDFS-a

Članovi UFDS su deo domaće zajednice finansijskih profesionalaca, kao i deo najveće svetske organizacije FP&A. Udruženje predstavlja platformu za networking, razmenu iskustava iz prakse, saznavanje novih trendova u finansijama, kao i prisustvovanje webinarima, koktelima i skupovima.

Udruženje je osnovano 2014. godine u Beogradu, sa ciljem povezivanja finansijskih direktora, podsticanja njihovog profesionalnog razvoja i jačanju njihovog delovanja na teritoriji Srbije.

News

MISSING TRANSLATION - Šta o nama govore naši članovi

Naši članovi su podelili svoja iskustva i objasnili zbog čega je CFO asocijacija koja okuplja najveći broj finansijskih direktora najznačajnijih kompanija Republike Srbije.
Redovni mesečni sastanci koji se organizuju uvek sa novom aktuelnom temom i govornicima koji iznose svoja direktna iskustva iz prakse kompanija pružaju jedinstvenu vrednost
Aleksandar Cicmil
CFO Promont Group
Prava snaga Udruženja je što svoja dnevna iskustva u radu možete neposredno da uporedite sa stotinama kolegama iz drugih kompanija ne samo u Srbiji, već i u svetu preko FP&A Board-a
Ana Mladenov
Head Of Finance Avala Ada d.o.o.
Dragoceno je što Udruženje vrlo otvoreno promoviše i omogućava mladim kolegama, da uz iskusne mentore, brže napreduju u karijeri, a samim tim i kompletna industrija dobija na kvalitetu
Ivana Kappenmann
CFO Tehnomanija
Vrlo je bitno da se održava stalna komunikacija među kolegama. Tržište je vrlo dinamično, promene su stalne i treba nam kolektivno iskustvo da prevaziđemo izazove modernog poslovanja
Milan Kojić
Direktor Finansija OTP Banka
Scroll to Top