Efikasnije finansijsko izveštavanje uz Microsoft BI

Efikasnije finansijsko izvestavanje uz Microsoft BI

U savremenom poslovnom okruženju, podaci su postali pokretačka snaga strateškog donošenja odluka. Pa ipak, većina preduzeća ima tendenciju da pristupi podacima u silosima – prodaja, marketing, finansije – svako sa svojim odgovarajućim pokazateljima i izveštajima.

Izazov je unakrsna analiza podataka iz različitih departmana jedne kompanije – kako bi se dobila potpunija slika o preduzeću.

Razmotrite scenario u kome ste odgovorni za kreiranje izveštaja o upravljanju. U Excel-u bi trebalo da potrošite prilično vremena na manuelno izdvajanje podataka iz računovodstvenog softvera, CRM-a i drugih informacionih sistema, te precrtavanje tabela, kreiranje grafikona i proračuna, in a kraju – formatiranje izveštaja za potrebe prezentacije.

Ovaj proces može da potraje satima, pa čak danima, a sve promene u podacima (kao što su nove fakture ili računovodstvene transakcije, novi zaključeni dobijeni poslovi is l.) zahtevaće da počnete iznova.

Rešenje je da integrišete ove izolovane izvore podataka u jedan kombinovani skup podataka kako biste stvorili jedinstven, sveobuhvatan pogled na vaše poslovne operacije. Na taj način eliminišete prepreke koje razdvajaju vaše vredne podatke, omogućavajući sofisticiraniju i višefunkcionalnu analizu, štedeći vam mnogo vremena.

Jedan alat se posebno ističe kao odlično rešenje zbog svojih mogućnosti modeliranja: Microsoftov Pover BI. 

Upravo ćemo istražiti šta ovaj alat čini tako vrednim i kako ga možete koristiti u svom poslu.

Power BI je mnogo više od alata za vizuelizaciju podataka i automatizaciju; to je kompletna platforma koja vam omogućava da kombinujete različite vrste podataka da biste ispričali priču koristeći analitiku. Prava snaga Power BI nije samo u tome što služi kao alternativa vašeg finansijskog tima u odnosu na ručne Excel tabele za pravljenje izveštaja. Power BI ima mogućnost kombinovanja i unakrsne provere podataka iz različitih delova vašeg poslovanja.

Uzmite u obzir SaaS, B2B ili e-trgovinu – dakle, posao pretrpan širokim spektrom složenih podataka. Ovaj spektar uključuje troškove akvizicije kupaca, stope odliva, saobraćaj na web lokaciji i stope konverzije marketinga i prodaje; prihod, troškove, marže i profitabilnost sa strane finansija. Unakrsnom analizom ovih podataka, Power BI pruža sveobuhvatnu sliku poslovnog učinka.

Pruža uvid takođe i u to kako marketinška potrošnja utiče na privlačenje kupaca ili kako stopa odliva utiče na prihod – pre svega neprocenjivo znanje koje utiče na strateške odluke!

Dodatne metrike za kompjeani fokusirane na privlačenje kupaca koji se lako mogu modelovati na vašoj Power BI kontrolnoj tabli su:

  • ARR ili MRR ukupan iznos prihoda koji kompanija generiše od svojih stalnih pretplata tokom određenog perioda; 
  • Godišnji i mesečni periodični prihod (ARR & MMR)
  • Ukupan broj zadržanih kupaca: broj aktivnih kupaca na kraju perioda – broj odbačenih kupaca
  • Ukupan broj odbačenih kupaca: broj aktivnih kupaca na početku perioda – broj aktivnih kupaca na kraju perioda
  • Godišnja vrednost ugovora (ACV) = ukupan godišnji prihod / broj kupaca
  • CAC period otplate: (ukupni troškovi sticanja novih kupaca) / (prosečan mesečni prihod ostvaren od novih kupaca). Ovo vam govori koliko je vremena potrebno da se nadoknadi ulaganje prilikom sticanja novog kupca.
  • Životna vrednost klijenta (LTV): (prosečan životni vek korisnika); prosečni mesečni prihod generisan od svakog klijenta.
Scroll to Top