eFakture: Značajna promena u svim oblastima poslovanja

KPMGeFakture1

Elektronsko fakturisanje je tema koja zanima kompletnu privredu. Definitivno da to znači bitan korak unapred, da ima mnoge prednosti i uštede, ali kao i svaki novi sistem koji je u pripremi, trenutno je razlog bojazni i izvor nepoznanica.

Ovo je jedan od retkih promena koja će pogoditi sve procese u kompaniji, imaće uticaja na poreze, na interne procese i na sve učesnike u privredi: B2G, B2B, B2C. Posebno je bitna integracija svih aspekata poslovanja i IT. Evidentno je da još ima dosta prostora da se kompletan mehanizam primene dovede u bolje stanje, ima dosta pitanja, dosta nesuglasica…

Tim povodom stručnjaci iz kompanije KPMG održali su dvosatnu radionicu za članove Udruženja finansijskih direktora. U detaljnom izlaganju objašnjeni su razlozi nastanka i primene elektronskog fakturisanja, objašnjeni svi bitni elementi, a odgovarano je i na pitanja učesnika.

Za UFDS su govorili Biljana Bujić, partner u poresko-pravnom odeljenju, Saša Antić, direktor u odeljenju savetovanja, Igor Soldatović, senior menadžer u poresko-pravnom odeljenju.

Gospodin Soldatović je pričao o očekivanim efektima i troškovima koji će nastati kako za privredne subjekte tako i za državu. Kako je rekao, suština ovog sistema je da se ima uvid i kontrola svih oporezivih transakcija. Dao je primere evidentiranja obračuna PDV, u kojim situacijama se izdaje e-faktura i kada postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV.

“Svakako da postoje i brojni izazovi koji tek treba da budu rešeni: nepreciznost propisa o elektronskom fakturisanju, neusaglašenost sa drugim propisima (PDV, računovodstvo, carina, trgovina…), definisanje i organizovanje neograničenog čuvanja dokumentacije za javna preduzeća i generalno bezbednost podataka, zatim sposobnost i spremnost državne administracije da se adekvatno prilagodi novim pravilima, kao i izvesna potreba dalje dogradnje regulatornog okvira i sistema elektronskog fakturisanja”, istakao je Soldatović i dodao da se elektronska faktura ubuduće smatra dostavljenom u trenutku izdavanja i u momentu kada stigne u email inbox. Primalac elektronske fakture treba da prihvati ili odbije elektronsku fakturu.

Biljanu Bujić je interesovalo koliko se kod članova UFDS stiglo sa implementacijom elektronskog fakturisanja, da li je u toku analiza propisa ili već konkretne aktivnosti. Napomenula je da demo platforma još nema sve funkcionalnosti, i da ima dosta prostora za usklađivanja…

U pogledu korišćenja sistema elektronskih faktura, kao i svih pojedinosti SEF, objašnjenja je dao Saša Antić. Kako je rekao, jedan od koraka će biti odabir pružaoca IT usluga, da li kroz usluge SEF ili Informacione posrednike. Na osnovu tehničkih uputstava za demo verziju SEF postojaće noćna pauza u radu, definisana je samo e-mail adresa za podršku, nije trenutno poznata brzina odziva na upite i zahteve.

Scroll to Top