E-fakture i E-fiskalizacija su važne teme za članove Udruženja

DSC_7566

Udruženje finansijskih direktora Srbije održalo je redovni mesečni sastanak 5. jula u hotelu Falkensteiner na temu e-fakture i e-fiskalizacija prepoznajući važnu temu sa kojom se od nedavno susreću članovi i njihovi timovi.

Članovi su između sebe podelili iskustva iz prakse, pokušali da pomognu jedni drugima u razmeni načina, alata, pristupa, i zajednički su kroz diskusiju razmatrali načine ili tumačenje određenih propisa regulatora. Kroz diskusiju, uočili su i manjkavosti u regulatornom okviru i u implementaciji poput loše rešene procedure u maloprodaji prema javnim preduzećima (problem potrebe storniranja fiskalnog računa zašta je potrebna izjava javnog preduzeća da bi se izdala e-faktura na osnovu koje je moguće naplatiti potraživanje za obavljenu uslugu ili kupljenu robu, zatim nemogućnost od skora da preduzeća vide CRF, stalna potreba modifikacije ERP-a zbog svakodnevnih skoro izmena u sistemu, nemogućnost ispravljanja greške u sistemu, itd.).

Na osnovu uočenih manjkavosti i usaglašenih preporuka, Udruženje će dostaviti Ministarstvu finansija dopis sa predlogom preporuka i zatražiti sastanak početkom septembra sa predstavnicima Ministarstva na kojem bi se sa regulatorno nadležnim telom diskutovala o uočenim problemima u implementaciji pre 1. januara 2023. godine kada je sistem u punom važenju i obavezujući za sve..

Sastanak je održan u formatu radnog sastanka u kojem je svaki prisutni član imao i ulogu paneliste i ulogu publike. U podeli svojih saznanja i znanja, diskusiji su prisustvovali i predstavnici Deloitte-a koji je Tax Advisory partner Udruženja koji su takođe pomogli sa svojim dosadašnjim iskustvima u praksi.

Scroll to Top