Dobar CFO vs Loš CFO: Da li znate da napravite razliku?

UFDS 29.11

Kontrast između efikasnog šefa finansija i neefikasnog je vrlo lako uočljiv. Evo i glavnih razlika.

Dobar finansijski direktor (CFO) zna kako da komunicira, upravlja timovima i zna detalje iza brojeva. Dobar finansijski direktor upravlja svim oblastima koje niko drugi ne želi, ali i dalje su neophodne, uključujući računovodstvo, poreze, rente, osiguranje, finansijsko planiranje i trezor – da eto spomenemo samo neke.

Dobar finansijski direktor ume da oslika finansijsku sliku kompanije u narednih 12 do 24 meseca kako bi pomogao višim rukovodiocima da vide budućnost i planiraju je u skladu sa njom.

Dobar finansijski direktor je odgovoran za gotovinu. CFO razume kada će saldo biti nizak i šta da se radi po tom pitanju.

Dobar finansijski direktor dobija informacije od drugih rukovodilaca na višem nivou, pomaže im da razumeju potrebe kompanije u odnosu na izvršne direktore i kreira finansijski plan koji balansira te potrebe. Dobar finansijski direktor uvažava perspektivu prodajnog tima i celokupnog tržišta, a zatim pomaže u ispravljanju kursa kako bi se osigurala održivost kompanije.

Loš finansijski director, pak, krivi druge. „Rukovodioci su trošili prebrzo.“ „Generalni direktor je previše optimističan.“ „Naši članovi odbora me uvek vide kao lošeg policajca”, „Naša strategija ne funkcioniše.“ I sl.

Dobar finansijski direktor radi suprotno; tj. razume osnovni uzrok onoga što ide naopako, te će lepo istaći problem i proaktivno pružiti informacije upravnom odboru, izvršnom direktoru i drugim rukovodiocima koji će im pomoći da prokrče put napred.

Dobar finansijski direktor je odličan menadžer. On ili ona zapošljava ljude u kojima vidi potencijal u svojim oblastima (npr. računovodstvo, porezi is l.). On ili ona im veruje da će obaviti odličan posao dok održavaju otvorenu komunikaciju i imaju redovne provere — dakle veruje, ali proveravaće. On ili ona imaju mrežu profesionalaca koje mogu angažovati ili tražiti povratne informacije kako bi organizaciju učinili boljom. Dobar finansijski direktor zna kako da delegira, jer bi bilo nemoguće biti stručnjak u svakoj oblasti koja je u nadležnosti finansijskog direktora.

Dobar finansijski direktor daje viziju o tome gde bi finansijska organizacija trebalo da bude za 18 do 24 meseca kako bi pomogao kompaniji da se proširi, a zatim on ili ona podržava finansijski tim da to stigne. Drugi rukovodioci ne smatraju dobrog finansijskog direktora kao računovodstvenog ili poreskog stručnjaka, već kao strateškog partnera.

Loš finansijski direktor daje savete o inženjeringu, proizvodu ili marketingu odgovarajućem izvršnom direktoru. Dobar finansijski direktor pruža vredne podatke, uvide kada je drugi rukovodilac prekoračen ili ispod bu

Scroll to Top