Diskusija o važnosti upravljanja ličnim bogatstvom i pasivnim prihodima

IGI_5732

Kako efikasno upravljati ličnim bogatstvom i pasivnim prihodima? U šta ulagati slobodna sredstva? Kako doneti odluku i šta su ključni faktori da bi se odluka donela u skladu sa potrebama ličnog života, samo su neke od tema diskusije na mesečnom sastanku koje je Udruženje finansijskih direktora Srbije organizovalo u ponedeljak, 26. februara 2024. godine u hotelu Falkensteiner.

Uvid iz svojih dugogodišnjih praksi dali su panelisti na skupu – Srđan Maletić iz Intesa Investa, Petar Brajović iz Brima Real Estate-a i član Udruženja Boran Kerim, BSK Consulting. 

Razgovarano je o različitim klasama imovine: nekretnine, akcije, obveznice, kripto i fondovi, zatim o rizicima i koristima koje su povezane sa svakom klasom imovine kao i o strategijama za diverzifikaciju. Diskusija je davala odgovore i o značaja ulaganja u akcije u stvaranju ličnog bogatstva a razgovarano je i o dugoročnim u odnosu na kratkoročne strategije zatim akcijama dividendi i akcijama rasta i da li za trgovanje na berzama bolje koristiti brokere ili postojeće platforme.

U veoma interaktivnoj diskusiji dobijeno je puno informacija i razmenjena su iskustva kao i dobre prakse iz ove za finansijske direktore važne oblasti i na ličnom ali i na profesionalnom nivou.

Scroll to Top