Dilema “Rent or Buy” na panel diskusiji Udruženja

5.

Na redovnom mesečnom sastanku Udruženja finansijskih direktora Srbije u sredu, 2. novembra u hotelu Falkensteiner održana je vrlo interesantna panel diskusija na dilemu sa kojom se u svom radu susreću sve više finansijski direktori a to je „Rent or Buy“ tj uzeti u zakup ili kupiti. Ovog puta fokus je bio na tri oblasti u kojima je ova dilema izražena a to su nekretnine odnosno poslovni prostor, zaposleni i poslovna flota vozila.

Uz pomoć panelista Srđana Teofilovića MRICS RV, Head of Capital Markets & Investor Services, CBS, Vladimira Ilića, izvršnog direktora, EuropCar Srbija i Aleksandra VIdojevića, Finance and Administration Director, Heads Adriatic a uz moderaciju Ivane Manigodić, partnera, KPMG prisutni članovi su iz prve ruke dobili uvide i vrlo korisne informacije o trendovima na tržištu nekretnina, poslovnih flota, zaposlenih sagledano iz dileme rent or buy, uticaj inflacije i drugih važnih tržišnih faktora koji utičnu na dilemu „Rent or Buy“ i važne aspekte o kojima treba da se vodi računa prilikom razmatranja ove dileme.

Zaključak diskusije je da ne postoji tačan odgovor na dilemu Rent or Buy već da se ovoj dilemi treba posvetiti i analizirati spoljne (trendovi, inflacija, tržišni uslovi, itd.) i unutrašnje faktore u samoj kompaniji (kompanijska filozofija, trenutak razvoja, fokus u budućem periodu, itd.) pre donošenja konačne odluke. Takođe je važno biti fleksibilan i odluke preispitivati tokom vremena i prilagođavati se i spoljnim i unutrašnjim faktorima koji se menjaju.

Možete preuzeti slajdove o trendovima na tržištu nekretnina i na tržištu zaposlenih.

Scroll to Top