LANA.FINIAL-1280x720-1-1

U današnjoj eri digitalizacije, u kojoj postoji konstantna promena, čija se brzina meri eksponencijalnim vrednostima, više nego ikada potrebno je anticipirati pravac kretanja industrije, organizacije i karijere, kako bismo bili u mogućnosti da se pripremimo za ,,next generation” izazove.

Pojmovi poput: 4.0, digitalizacija, digitalna transformacija, prečesto se čuju, ali retko dobiju konkretnu formu i razumljiv oblik.

Radeći kao CFO u vodećoj svetskoj kompaniji, koja nudi usluge digitalne transformacije svojim klijentima, potrudiću se da vam u nastavku teksta približim ovu tematiku i da vas upoznam sa najnovijim trendovima i aktivnostima na polju digitalne transformacije.

Zašto kompanije moraju da se transformišu?

Nemilosrdni tržišni uslovi, koji konstantno povećavaju pritisak da se smanje troškovi poslovanja u svim segmentima, i to ne s ciljem ostvarivanja većih prihoda, već radi opstanka na tržištu, predstavljaju ogroman teret u svakodnevnom radu.

Tradicionalna organizacija posla nestaje pred naletom digitalnih operativnih modela, koji zahtevaju organizacionu, poslovnu, ali i kulturološku transformaciju poslovanja.

Da bi se ostvarili ovaj obim i brzina promena, neophodna je mreža partnera, koja će udruženim naporima i razmenom znanja, iskustva i najbolje prakse, biti vaš vodič na ovom putovanju u budućnost.

Glavna karakteristika promena jeste brzina. Međutim, transformacija se ne dešava preko noći

Prva faza na ovom putovanju je dobra priprema, koja podrazumeva detaljnu analizu poslovanja radi detektovanja prostora za racionalizaciju resursa i standardizaciju procesa, strogu kontrolu troškova, osnaživanje kompetencija talentovane radne snage, pažljivo planiranje i izbor optimalnih eksternih partnera.

U drugoj, implementacionoj fazi, fokus je usmeren na aktivnosti koje će osigurati rast. U zavisnosti od industrije, te aktivnosti mogu biti strateško partnerstvo s kompatibilnim delatnostima, akvizicija sinergičnog biznisa, a pre svega, prelazak na digitalni model poslovanja i digitalna transformacija poslovanja u celini.

Šta ove aktivnosti zapravo znače? Za auto industriju, te aktivnosti bi značile proizvodnju vozila na električni pogon ili vozila bez vozača za proizvodne delatnosti RPA (robotic process automatization) i primenu 3D tehnologije za obrazovanje, MOOC (massive open online courses), dok bi za zdravstvo, ove aktivnosti značile personalizovanu dijagnostiku, personalizovanu terapiju, primenu IoT i drugo.

Prihvatanje promene

Da bi ostvarile održiv rast, kompanije i pojedinci moraju da budu u mogućnosti da sagledaju širi kontekst promena i da budu spremni da se prilagode tim promenama. To prilagođavanje podrazumeva spremnost na konstantno usavršavanje i razvoj novih veština.

Lideri na svim nivoima moraju da budu spremni da istraju na putu transformacije, iako to neretko zahteva donošenje teških odluka.

Najbolje tek dolazi

 

Nauka, znanje i tehnologija postaju sastavni deo svake ljudske aktivnosti, koje stvaraju u potpunosti nove industrije i profesije. Mogućnost personalizacije obrazovanja omogućava da svako od nas kreira život kakav želi da vodi. Razvoj tehnologija omogućava brži razvoj društva, poboljšanje kvaliteta životne sredine, modernizaciju zdravstva, poljoprivrede, energetike, transporta i drugih sistema. Transparentnost podataka i široka dostupnost informacija pružaju veći broj mogućnosti za lični razvoj.

Šta su digitalne veštine i kako ih steći?

 

Digitalne veštine predstavljaju kombinaciju ekspertskog znanja iz određene oblasti (prodaja, finansije, marketing, obrazovanje) i tehnoloških veština relevantnih za tu oblast ( tzv. ,,double deep skills”). To ne podrazumeva da morate postati programer, već jednostavno treba da budete upoznati sa novim tehnološkim mogućnostima i da znate kako se koriste i primenjuju moderne tehnologije relevantne za oblast u kojoj ste ekspert. S druge strane, IT stručnjaci takodje moraju da se razvijaju u pravcu razumevanja poslovnih modela i praktične primene znanja.

Šta ove promene znače za CFO-a i njegovu profesionalnu orijentaciju?

 

Istorijski gledano, finansijski i računovodstveni timovi su ,,early adopters” i lako usvajaju nove tehnološke mogućnosti u cilju optimizacije poslovnih procesa.
Finansijski direktori se okreću ka digitalizaciji, ne samo kao sredstvu za povećanje ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja, već i kao platformi za razvoj dodatnih proizvoda i usluga visokih margina (diversifikacija portfolia usluga). Digitalne tehnologije i njihova sposobnost da pojednostavljuju proces rada i bolje upravljanje troškovima, kao i da transformišu finansijsku funkciju na polju preciznog i sveoubuhvatnog planiranja i kompetentnog odlučivanja podržanog od strane naprednih analitičkih alatki i veštačke inteligencije, od ključnog su značaja za ostvarivanje današnjih poslovnih izazova s kojima se CFO susreće.

Digitalne tehnologije su najefikasniji način za upravljanje izazovima današnjeg brzo promenljivog poslovnog okruženja.

Ključni digitalni alati koji su već dostupni su:

  • Automatska vizualizacija podataka – kombinovanje podataka iz kompanijskog softvera u razumljivi vizualni format.
  • Dinamički alati za planiranje – omogućavaju planiranje u svakom trenutnku (,,real time”) i sa velikom preciznošću. Ovi alati su fleksibilni i korisnici mogu promeniti pretpostavke i analizirati osetljivost na određene parametre jednim klikom miša. Korisnici sada mogu lako testirati različite poslovne scenarije, da bi razumeli rizike i mogućnosti, i brže i kvalitetnije donosili informisane odluke, eliminišući veliki broj nagađanja, grešaka i manuelne dorade.
  • Veliki podaci i napredne analitike – koriste velike skupove podataka za predviđanja i  praćenje  učinka.
  • RPA – automatizuje aktivnosti zasnovane na pravilima (ponavljajuće aktivnosti koje nemaju odstupanje od zadatog pravila), koristeći softverski alat u interakciji sa podacima postojećih aplikacija (koje ranije nisu mogle da komuniciraju), kao virtuelnu radnu snagu, smanjujući troškove uz minimiziranje mogućnosti greške.
  • Mašinsko učenje i AI – razvijaju napredne algoritme, koji se primenjuju u oblastima kao što je otkrivanje prevara i hedžing valutnog rizika.

Zaključujemo da je zadatak Digitalnog CFO-a da transformiše finansijsku funkciju i stvori dodatu vrednost balansirajući između performansi, efikasnosti i rizika. Od ključne važnosti je razvoj  sveobuhvatne digitalne strategije, koja će obezbediti da digitalni alati pruže najveće benefite.

Digitalni CFO-ovi su oni koji su već investirali u digitalnu budućnost, obučavajući se za digitalne veštine i ulažući u razvoj i primenu digitalnih alata. Jednostavno rečeno, to je cena sticanja i održavanja konkurentske prednosti.

Autor: Lana Vuković, CFO, DXC Technology

Scroll to Top