deloite-1280x720-1

Udruženje finansijskih direktora Srbije i preduzeće za reviziju i konsalting Deloitte formalizovali su uspešnu saradnju, koja će u 2017. godini biti intezivirana zajedničkim učešćem na projektima i programima u oblasti poreskog savetovanja. Pored navedenog, kreiranje boljeg finansijskog poslovnog okruženja i saradnja sa relevantnim institucijama u ovoj oblasti biće samo neke od predstojećih aktivnosti koje će UFDS sporovesti u saradnji sa Deloitte-om.

Scroll to Top