soskic-1280x720-2

,,Compliance” u najširem smislu reči označava usaglašenost sa zakonom, propisima i pravilima ponašanja. U poslovanju je veoma važno biti odgovoran i poštovati propise i pravila ponašanja.

Kompanije koje teže dugoročnom uspehu, ovoj oblasti pridaju veliki značaj organizujući posebna odeljenja ili barem imenujući odgovorna lica zadužena za kontinuirano praćenje promena u legislativi.

Suština njihovog posla ne ogleda se samo u primeni normi, već pre svega u podizanju svesti zaposlenih i eksternih lica, koja nastupaju u ime i za račun kompanije. Usled nepoštovanja normi, mogu se propisati novčane kazne ili se može snositi prekršajna i krivična odgovornost, dok kompanije gube ono što je najteže steći – ugled i poverenje.

Brojni su primeri sankcija, kako u svetu, tako i u našem neposrednom okruženju, kojima su bili izloženi oni, koji su hteli da izbegnu pravne i etičke norme u poslovanju.

Farmaceutska industrija zbog svoje prirode i upućenosti u radu na veliki broj zdravstvenih radnika odnosno državnih službenika, pitanju Compliance-a mora pristupati sa dodatnom odgovornošću.

U kompaniji PharmaS Srbija, objedinili smo aktuelne propise i politiku PharmaS Grupe zarad etičkog načina poslovanja, usvajanjem Pravilnika gde su definisani osnovni pojmovi, procedure i ograničenja.

Svi novozaposleni, posebno oni iz sektora prodaje i marketinga, u sklopu početnog upoznavanja sa procesima i organizacijom prolaze obuku iz ,,Compliance-a”.

Autor: Nenad Soskić, član UFDS, Finance Manager, PharmaS

Scroll to Top