FPABoard_1-710x400-2

U skladu sa principima dobrog networkinga, UFDS konstantno radi na tome da svojim članovima omogući pristup najboljim poslovnim klubovima i događajima. Poslednja od takvih je kolaboracija sa Švajcarskim udruženjem finansijskih direktora (Swiss FP&A board). Članovi UFDS imaju poziv da se priključe budućim sastancima i online webinarima ovog prestižnog ciriškog kluba.

Međunarodni FP&A Board je globalno mesto za seniore u finansijama. Od osnivanja 2013-te godine do sada ogranci su osnovani u 27 gradova i 16 zemalja Evrope, Bliskog Istoka, Azije, Australije i Severne Amerike.
Glavni zadatak je da se ustanove i podrže novi globalni trendovi i potrebne veštine, kao i osnaživanje liderstva u korporativnim finansijama (https://fpa-trends.com/fpa-board)

Dva veoma zanimljiva događaja se očekuju u decembru, tako da će  članovi UFDS imati priliku da prisustvuju webinarima koji će zaista biti jedinstveni digitalni skup profesionalaca u finansijama širom sveta.

Scroll to Top