CFO i meke veštine

UFDS 2.8

Bez obzira da li finansijski direktor ima ili ne ono što se, prema udžbeničkoj definiciji, naziva emocionalnom inteligencijom, očigledno je da se efikasne komunikacijske veštine, empatija i interesovanje za lični i profesionalni razvoj timova smatraju ključnim za učinak na individualnom i organizacionom nivou. Sposobnost izgradnje jakih odnosa gore i dole u ​​organizaciji, kao i jaka međukulturna kompetencija, ocenjene su kao vrlo korisne veštine koje finansijski direktor poseduje.

Ako meke veštine zaista razlikuju uspeh u redovima finansijskog direktora, šta onda finansijski lider može da uradi da poveća svoju kompetenciju u ovoj oblasti? Kao i svaki drugi skup veština koje su razvili u svojoj karijeri, potrebna je praksa, disciplina i podrška pojedinca/organizacije da bi se povećao EK finansijskog direktora. Prema našem iskustvu, fokusiranje na sledeće oblasti može pomoći da se ubrza razvoj.

Ako meke veštine zaista mogu dovesti do uspeha među finansijskog direktora, šta onda finansijski lider može da uradi da poveća svoju kompetenciju u ovoj oblasti? Kao i svaki drugi skup veština koje su razvili u svojoj karijeri, potrebna je praksa, disciplina i podrška pojedinca/organizacije.

 Prema iskustvu starijih i pametnijih od nas, fokusiranje na sledeće oblasti može pomoći da se ubrza razvoj:

  1. Aktivno slušanje – Malo nas poklanja kolegama punu pažnju u pojedinačnim interakcijama. U kombinaciji sa empatijom, jaki lideri i aktivni slušaoci grade otporne organizacije koje mogu da rešavaju probleme i prilagođavaju se u lično i profesionalno bezbednim okruženjima.
  1. Pažnja na timskom razvoju – Biti šampion u profesionalnom razvoju unutar tima je samo ulog za efikasnog finansijskog direktora. Biti snažan i empatičan komunikator je od vitalnog značaja za stvaranje pozitivnog radnog okruženja, ali CFO koji može pride i da delegira obaveze ubrzava dodatno razvoj tima. Prvi stvara poverenje u finansijskog direktora, drugi pokazuje timu da im finansijski direktor veruje. Delegiranje zadataka među članovima tima podstiče inovacije i proširuje organizacioni kapacitet.
  1. Otvorenost ka komentarima i sugestijama – Kada tražite povratne informacije, koristite različite izvore: razgovore jedan na jedan u okruženjima u kojima je poverenje zasluženo, pomoć u anketama zaposlenih… Ovo će podstaći tim da se aktivnije uključuje, kada svaki član oseti da može da doprinese, odnosno da se njegova ideja doprinosa vrednuje. 
  1. Koučing – Iako mnogi i dalje nisu otvoreni za ovakav vid podrške, praksa pokazuje da partnerstvo sa sposobnim trenerom može biti od velike koristi finansijskom direktoru koji želi da poveća svoju efikasnost, posebno u organizaciono složenim okruženjima gde je izgradnja pozitivnih odnosa ključ uspeha. Iako treneri imaju različita iskustva i pristupe, da biste razvili veću emocionalnu inteligenciju, razmislite o treneru sa iskustvom u psihologiji.
Scroll to Top