CFO, FD, FM… Kako razlikujemo uloge i odgovornosti u finansijama?

UFDS 19.12

Precizne razlike između naizgled sličnih finansijskih uloga može biti teško shvatiti. Mnogima se može činiti da su direktor finansija i šef finansija ista stvar. I da stvari budu komplikovane, ponekad mogu biti.

Razvoj opisa poslova i strukture kompanije znači da je posao ponekad ono što od njega napravite. Ali čak i tako, postoje tipična očekivanja za svaku od ključnih pozicija finansijskog tima i nekoliko načina na koje se razlikuju jedna od druge.

A ovde smo sumirali i rečnik opisa poslova za računovodstvene i finansijske timove. Pronaći ćete uobičajene pozicije, sa definicijama i opisima njihovih osnovnih odgovornosti.

CFO/Finansijski direktor. U tipičnoj velikoj organizaciji, glavni finansijski direktor (CFO) je finansijski službenik najvišeg ranga u kompaniji. Hijerarhijski govoreći, oni su na trećem mestu, iza glavnog izvršnog direktora (CEO) i glavnog operativnog direktora (COO) – opet, u tipičnoj hijerarhiji.

U manjim kompanijama, ove uloge se ponekad kombinuju u CFOO – Chief Finance and Operations Officer. Ova osoba nadgleda i finansijske i operativne aspekte poslovanja. S obzirom na složenost obe uloge i obim odgovornosti, uloga finansijskog direktora je sve ređa. U zavisnosti od veličine i strukture kompanije i njenog finansijskog tima, dužnosti finansijskog direktora mogu se kretati od više mehaničkih dužnosti kao što su knjiženje faktura i plaćanje zaposlenih, do strategije na visokom nivou i poslovnog planiranja.

Jedno vreme, finansijski direktor je bio jednostavno najviši stručnjak za računovodstvo i finansije u kompaniji. Imali su veoma jake tehničke veštine i najviše su se fokusirali na ublažavanje rizika i obezbeđivanje usklađenosti, a veliki deo poslovne strategije prepustili su drugim rukovodiocima.

Poslednjih godina, naglasak se pomerio na pozicioniranje finansijskih direktora kao pravih poslovnih partnera. Iako su im svakako potrebni jaki finansijski principi, važna je njihova sposobnost da finansijski rastu kompaniju.

Uloga zamenika finansijskog direktora (tzv. potpredsednik finansija) (VP Finance)

Kao što ćemo uskoro istražiti, osnovni zadaci za potpredsednika finansija često nisu daleko od onih za finansijskog direktora. Oni takođe moraju da nadgledaju finansijsko zdravlje i efikasnost kompanije, i imaju važnu stratešku i proceduralnu ulogu.

Šta radi potpredsednik finansija? Ključna odgovornost potpredsednika finansija je da izgradi i upravlja snažnom finansijskom funkcijom u okviru poslovanja. Oni moraju da osiguraju da su podaci tačni, da se rizicima dobro upravlja i da se izveštaji dostavljaju na vreme. U manjim kompanijama, potpredsednik finansija može imati istu ulogu kao finansijski direktor ili čak finansijski direktor. Sveukupni „šef finansija“ može imati bilo koje od ovih imena, u zavisnosti od toga kako preduzeće odluči da se strukturira. Ali kada su i finansijski direktor i potpredsednik finansija na mestu, generalno postoji nekoliko ključnih razlika između ove dve uloge.

Finansijski direktor ili šef finansija?

Evo zanimljivog primera gde razlike između dve uloge mogu biti ili potpuno stvarne, ili samo pitanje semantike. Za neke su ova dva pojma sinonimi. Vikipedija čak navodi da je „u Ujedinjenom Kraljevstvu tipičan izraz za finansijskog direktora finansijski direktor (FD)“. Što u mnogim tradicionalnim kompanijama još uvek može biti slučaj. Ali kako se poslovni jezik internacionalizuje, a „finansijski direktor“ postaje popularniji širom sveta, čini se da u mnogim preduzećima još uvek ima mesta za odvojenog finansijskog direktora pored glavnog finansijskog direktora. Pa u čemu je razlika? U organizacijama u kojima postoji finansijski director. FD imaju slične odgovornosti kao i CFO-ovi, ali nisu deo višeg izvršnog tima. Njihova uloga je da nadgledaju i usmeravaju finansijske operacije kompanije i izveštavaju CFO-a. Oni nastoje da stvore čvrstu osnovu na kojoj organizacija može da raste.

Finansijski menadžer – iliti finansijski analitičar; poslovni analitičar. Evo još jedne pozicije u kojoj moramo da napravimo jasnu razliku. U privatnom svetu, finansijski menadžer se brine o finansijskom portfelju domaćinstva. Vaša porodica može da drži akcije ili druge investicije, a vaš finansijski menadžer je tu da ih nadgleda. I na neki način to može biti veoma slično u poslu. Finansijski menadžeri su tu da upravljaju gotovinom i investicijama na nivou kompanije. A ključni aspekt ove uloge uključuje pomoć pojedinačnim timovima u upravljanju budžetima.

Uloga finansijskog kontrolora. Najjednostavnije rečeno, finansijski kontrolor je glavni računovođa kompanije. Oni osiguravaju da se transakcije knjiže ispravno i na vreme i upravljaju računovodstvenom funkcijom u okviru preduzeća. Iz tog razloga, finansijski kontrolor je često na kraju odgovoran za potrošnju kompanije. Ne nužno postavljanje budžeta i upravljanje novčanim tokovima, već praktično upravljanje karticama i potraživanjima za troškove.

Uloga računovođa i knjigovođa. Takođe poznat kao: menadžer računovodstva, službenik za račune. Računovođe kompanije odgovorne su za vođenje tačne finansijske evidencije za poslovanje. Konkretno, treba da osiguraju da su sve transakcije kompanije legitimne, legalne i ispravno evidentirane, te da se na njih može pozvati u reviziji. Ovo uključuje veliku pažnju na detalje i sposobnost uočavanja anomalija u transakcijama i pratećim dokumentima. Savremeni softver za automatizaciju računovodstva uklonio je mnoge dosadnije i ponavljajuće zadatke, ali ove veštine su i dalje neophodne. I dok za mala preduzeća obično nije obavezno da imaju registrovanog računovođu, obavezno je voditi finansijsku evidenciju.

Scroll to Top